Poziv na tiskovnu konferenciju radi predstavljanja seminara na temu pregovaranja u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj u smislu sličnosti i različitosti, 12.11.2009.

POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU

Poziv za

konferenciju za novinare
što će se održati u ponedjeljak, 14. prosinca 2009. godine
u Hotelu «Eden» u Rovinju.

Tema:

kolektivno pregovaranje u djelatnosti turizma u Italiji i Hrvatskoj
sličnosti i razlike.

Konferenciju saziva Međuregionalni sindikalni odbor CGIL-CISL-UIL Friuli Venezia Giulia, Veneto, SSSH Jugozapadna Hrvatska.
Odbor je osnovan na inicijativu Europske konfederacije sindikata sa ciljem povezivanja, bolje suradnje i zajedničkog djelovanja sindikalnih organizacija u pograničnim područjima, kako među zemljama članicama EU tako i zemljama kandidatkinjama.

Molimo Vas da na konferenciju uputite svog izvjestitelja.
S poštovanjem,

Rijeka, 12. prosinca 2009. godine

Međuregionalni sindikalni odbor
Za Jadranka Tomašić,
potpredsjednica