Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 12.11.2004.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 12. studenoga 2004. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/Hrvatska Istra.

Prisutni: Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Istra), Josip Šišović (SSSH Istra), Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina), Monika Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina umjesto Roberta Treua).

Neopravdano odsutni: Giovanni Fania (CISL Furlanija, Julijska Krajina) i Salvino Bibulić (SSSH Istra).

Prisutni su također: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u ulozi govornika – za određene točke dnevnog reda – i zapisničara te Veljko Mikelić, Matteo Zorn i Mauro Seppi, kao gosti.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. rasprava i usporedba druge verzije teksta istraživanja/studije o tijeku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji;
  2. razno.

Sjednica je započela u 10,15 sati. Jadranka Tomašić, u ulozi potpredsjednice, predsjeda sjednicom Predsjedništva, jer je Luca Visentini odsutan.

1. Michele Berti, obavještava nazočne da se je protekog 18. listopada susreo u Rimu s Veljkom Mikelićem i da je s njim dogovorio određeno strukturiranje istraživanja/studije koja bi zatim činila temelj druge, gotovo konačne verzije iste, odnosno one na današnjem sastanku Predsjedništva. To strukturiranje predviđa da se – za teme koje su predmet istraživanja/studije, odnosno one tradicionalno najdraže sindikalnom svijetu i dane na proučavanje Veljku Mikeliću – obradom sadržaja vodi računa o sljedećim kriterijima:

  1. kronološko prikazivanje zahtjeva koje je europska komisija podnijela Hrvatskoj vladi od trenutka kad su počeli ugovori između oba subjekta;
  2. kronološki prikaz odluka i socio-ekonomsko-zakonskih regulativa koje je Hrvatska vlada ponudila kao odgovor na te zahtjeve;
  3. mišljenje sindikata o zahtjevima Europske komisije o radu Hrvatske vlade.

Veljko Mikelić objašnjava da je njegova namjera dok je sastavljao tekst bila ta da sadržaj istraživanja bude prilagođen sindikalistima koji, uglavnom, nisu iz pravne struke. Kako bi omogućio da istraživanje bude instrument lake konzultacije, odlučio je pojednostaviti tekst u odnosu na prvu verziju, prihvaćajući rado upute koje mu je dao Michele Berti prilikom susreta u Rimu prošlog listopada. Nakon što je gotovo dovršio konačnu verziju, očekuje od sindikalista članova MSO-a eventualne komentare o onome što je napisano i o djelu koji se tiče gledišta sindikata o naputcima Europske komisije o radu Hrvatske vlade. Jadranka Tomašić kaže da je SSSH obavio konzultacije na nacionalnoj razini o vrijednosti istraživanja, s obzirom da se radi o jednoj temi – odnosno o ulasku Hrvatske u Europsku Uniju – koja ne zahvaća samo regiju kao npr. Istru, već cijelu državu. Očekuje prema tome od SSSH-a cjelovitije vrednovanje studije, u njenoj prvoj verziji, prethodno distribuiranoj. Jadranka Tomašić, ipak na današnjem sastanku ističe i ukratko objašnjava razne nedoumice koje su proizašle nakon čitanja prve verzije teksta istraživanja. Nakon što je Jadranka Tomašić završila svoje obrazlaganje, Veljko Mikelić prihvaća njene kritike napominjući da se radi gotovo isključivo o primjedbama vezanim za formu a ne za suštinu njegovog rada. S tim u vezi, Giovanni Della Valle podsjeća da namjera istraživanja nije ona da se “daju ocjene” Hrvatskoj, već samo da se uoči činjenično stanje i da je sadržaj teksta dobiven na temelju postojeće dokumentacije proizvedene od strane međunarodnih subjekata među kojima je Europska komisija. Michele Berti podsjeća koji je duh projekta, a to je da se sindikalne organizacije oglase u tako važnom trenutku za sadašnji i budući život Hrvatske. Ostajući pri zahtjevu glede točnosti sadržaja, poziva nazočne da ne zaborave možda najvažniji dio istraživanja/studije, odnosno onaj u kojem će sindikalne organizacije članice MSO-a imati mogućnost istaknuti vlastito gledište o putu Hrvatske prema učlanjenju u Ezropsku Uniju. Monica Ukmar napominje da u prvoj verziji teksta istraživanja/studije ima jedan netočan navod jer u njoj piše da SSSH ima status promatrača u sklopu Europske konfederacije sindikata a u stvari je nedavno postao punopravan član iste. Jadranka Tomašić potvrđuje navode Monice Ukmar. Veljko Mikelić se zahvaljuje na primjedbi vezanoj za pogrešan navod i ispravlja pogrešku. Monica Ukmar se nadalje pita da li bi treći dio istraživanja/studije, onaj vezan za gledšite sindikata o putu Hrvatske prema pristupu Europskoj Uniji, bilo bolje izraditi na temelju rezultata proizišlih na kongresu, nego da ga se već sad uključi u istraživanje/studiju koje će se prezentirati sudionicima kongresa. Michele Berti odgovara napomenom o važnosti da se na kongres pristigne s jasnom pozicijom o tome, kako bi se moglo već u tom trenutku potaknuti predstavnike Europske komisije i Hrvatske vlade na akciju. Vezano za nastavak radova, Veljko Mikelić traži određivanje precizne i jednoglasne procedure kako bi se na najbolji mogući način iskoristilo vrijeme koje preostaje do zadnjeg roka za izradu CD-a s tekstom istraživanja/studije. Uzima si za obavezu dovršetak teksta istraživanja/studije na talijanskom jeziku do ponedjeljka 22. studenoga o.g. kad će ga poslati elektronskom poštom u tršćanski UIL. Michele Berti jamči da će tekst sa svim korekcijama biti poslan Veljku Mikeliću do petka 26. studenoga kako bi ga on mogao prevesti na hrvatski jezik i poslati krajnju verziju Jadranki Tomašić do ponedjeljka 29. studenoga o.g. Jadranka Tomašić jamči da će se tekst razmotriti u suradnj s uredima SSSH-a u Zagrebu kako bi se pravovremeno izvršili zadnji eventualni ispravci za ponedjeljak, 6. prosinca o.g., krajnji rok za dostavu istraživanja/studije u Incipit d.o.o. radi njenog presnimavanja na CD. Michele Berti poziva kolege da mu u međuvremenu dostave kratke primjedbe, kako bi mogao izraditi treći dio istraživanja/studije, onaj koji se odnosi na gledište sindikata. Svi nazočni su suglasni s tom procedurom.

2. Po toj točki dnevnog reda nitko se ne javlja za riječ.

Nakon što je utvrdila da se nitko ne javlja za riječ, Jadranka Tomašić zaključuje sjednicu Predsjedništva MSO-a u 12,07 sati.

Zapisničar
Michele Berti