Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 13.12.2009.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 13. prosinca 2009. u Rovinju (HR), u hotelu Eden u ulici Luja Adamovića b.b., zasjeda Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Mladen Milanović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Vesna Bolić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao opunomoćenici su prisutni: Emilio Viafora (CGIL Veneto, punomoć Rocco Campa), Giovanni Della Valle (CISL Veneto, punomoć Maurizio Cecchetto) i Gerardo Colamarco (UIL Veneto, punomoć Luca Visentini).

Opravdano su odsutni: Giobatta Degano (CGIL Furlanija Julijska Krajina) i Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano su odsutni: Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Veljko Peloza (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao gosti su prisutni: Umberto Marin (CGIL Veneto) i Claudio Cinti (UIL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a ima sljedeći dnevni red:

 1. imenovanje članova organa;
 2. donošenje godišnjeg obračuna za 2008. g.;
 3. planiranje aktivnosti u 2010. g.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 18.27. Luca Visentini, u funkciji predsjednika MR.S.O. –a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da su prošle dvije godine od posljednjeg imenovanja organa MR.S.O. –a, organi se obnavljaju na temelju stavka 1. čl. 3., stavka 1. čl. 4. te stavka 1. čl. 5 Statuta MR.S.O. –a. Što se tiče imenovanja članova Glavne skupštine MR.S.O. –a predlažu se sljedeći kandidati:

  • Roberto Treu (punopravni, potvrđeni član) i Renato Kneipp (punopravni, novi član, preuzima funkciju Giobatte Degano) za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
  • Giovanni Fania i Elvio Di Lucente (punopravni, potvrđeni članovi) za CISL Furlanija Julijska Krajina.
  • Luca Visentini i Michele Berti (punopravni, potvrđeni članovi) i Claudio Cinti (zamjena Luche Visentinija, novi član) za UIL Furlanija Julijska Krajina;
  • Emilio Viafora (punopravni, potvrđeni član) i Rocco Campa (zamjena Emilija Viafore, novi član) za CGIL Veneto;
  • Maurizio Cecchetto (punopravni, novi član, preuzima funkciju Giovannija Della Valle za CISL Veneto);
  • Gerardo Colamarco (punopravni, novi član) za UIL Veneto;
  • Jadranka Tomašić (punopravna, potvrđena članica), Slobodan Kapor (punopravni, potvrđeni član), Josip Šišović (punopravni, potvrđeni član), Mladen Milanović (punopravni, potvrđeni član), Ivica Perinić (punopravni, potvrđeni član), Vesna Bolić (punopravna, potvrđena članica), Gordana Paris (punopravna, potvrđena članica), Veljko Peloza (punopravni, potvrđeni član), Branko Kužet (punopravni, potvrđeni član) za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Stavlja se na glasovanje novi sastav Glavne skupštine MR.S.O. –a, na način koji su predložile pripadne sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog. Što se tiče imenovanja članova Ureda predsjedništva MR.S.O. –a predlažu se sljedeći kandidati, uzimajući u obzir da – na temelju stavka l. članka 4. Statuta MR.S.O. –a – člana koji predstavlja sindikalne organizacije Veneta za dvogodišnje razdoblje 2009. –2011. predložit će CISL:

 • Roberto Treu (potvrđen) za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Elvio Di Lucente (potvrđen) za CISL Furlanija Julijska Krajina;
 • Luca Visentini (potvrđen) za UIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Maurizio Cecchetto (novi član, preuzima funkciju Emilija Viafore) za CISL Veneto;
 • Jadranka Tomašić (potvrđena), Slobodan Kapor (potvrđen), Josip Šišović (potvrđen) i Ivica Perinić (potvrđen) za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Stavlja se na glasovanje novi sastav Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, na način koji su predložile pripadne sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog, nakon što je prvo zahvalila Emiliju Viafori, s obzirom da napušta svoju funkciju u Uredu predsjedništva MR.S.O. –a, na doprinosu koji je iskazao uspjehu aktivnosti MR.S.O. –a u dvogodišnjem razdoblju 2007. – 2009., koje je netom okončano, te Giovanniju Della Valle, koji prekida sindikalnu aktivnosti svojim odlaskom u mirovinu, na nepresušnom trudu – koji nam je velikodušno iskazao tijekom godina – za razvoj MR.S.O. –a. Na kraju, što se tiče imenovanja predsjednika MR.S.O. –a, predlaže se sljedeći kandidat:

 • Luca Visentini (potvrđen) za UIL Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se na glasovanje imenovanje predsjednika MR.S.O. –a, na način koji su predložile pripadne sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.
Na kraju se podsjeća da će se, na temelju stavka 3. članka 4. Statuta MR.S.O. –a, potpredsjednika MR.S.O. –a imenovati na prvoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. – a u 2010. g.

2. Prelazi se na prikazivanje triju glavnih izlaznih stavke bilance u 2008. g. MR.S.O. –a, koje su ovako podijeljene:

 • “Upravljanje” 824,70 €;
 • “Međunarodna i prekogranična aktivnost” 24.536,85 €;
 • “Oprema” 7.974,92 €.

Ukratko su istaknute ostvarene aktivnosti i nastali troškovi, što je dovelo do gore navedenih izdataka. Ukupni rashodi prema tome iznose 97.336,47 €.

Što se tiče šest glavnih stavki koje se odnose na prihode u bilanci za 2008. g. MR.S.O. –a, one su ovako podijeljene:

 • “Sredstva od Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. te naknadnih izmjena i dopuna, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti” 78.666,67 €;
 • “Povrat sredstava i dnevnice od Europske komisije za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” 2.666,43 €;
 • “Povrat troškova i sredstva od Europske konfederacije sindikata za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” 5.034,25 €;
 • “Povrat sredstava od nacionalnog UIL –a za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” 429,29 €;
 • “Povrat troška za dvije zrakoplovne karte od Alitalia – Linee Aree Italiane d.o.o., zbog otkazanog leta” 376,76 €;
 • Doprinosi sindikalnih organizacija u sklopu MR.S.O. –a, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti10.163,07 €.

Ukupni prihodi prema tome i u ovom slučaju iznose 97.336,47 €, iznos koji je omogućio da se i za 2008. g. proračun MR.S.O. –a zatvori u savršenoj ravnoteži prihoda i rashoda. Slijede neki komentari i zahtjevi za pojašnjenjem od strane prisutnih, i pružaju im se zadovoljavajući odgovori. Stavlja se na glasovanje godišnji obračun MR.S.O. –a za 2008. g. na način kako je prikazano. Glavna skupština MR.S.O. –a ga jednoglasno usvaja.

3. Prisutne se podsjeća da je Ured predsjedništva MR.S.O. –a na svojoj posljednjoj sjednici 13. listopada 2009. odlučio podnijeti na usvajanje Glavnoj skupštini MR.S.O. –a prijedlog aktivnosti za 2010. g. koji predviđa:

 1. usporedbu nacionalnog zakonodavstva u Italiji i Hrvatskoj u području radnog prava i sindikalnih prava;
 2. dovršavanje teksta (što je započeto prošle godine) o mogućem međunarodnom sporazumu o pograničnom radu u Italiji i Hrvatskoj, kao što je predviđeno zakonodavstvom u području imigracije koje je trenutno na snazi u Italiji.

Ističe se, pak, da je provedba te aktivnosti uvjetovana financijskim sredstvima koja će MR.S.O. – u u 2010. odobriti Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. R.Z. 11 iz 1996. Trenutni taj iznos nije u poptunosti poznat, iako je sigurno da će biti značajno umanjen, u odnosu na ono što je odobreno za prethodnu godinu. Regionalni odbor Furlanije Julijske Krajine, štoviše, već je najavio svoju namjeru da većinu financijskih sredstava iz stavke posvećene politikama rada u svom proračunu za 2010. g. usmjeri za financiranje izuzetih mjera za ublažavanje nezaposlenosti, s ciljem ublažavanja gospodarsko – financijske krize u tijeku. S obzirom na teške trenutne okolnosti, ali u suštini podržavajući predložene aktivnosti, prisutni prihvaćaju prijedlog djelovanja za 2010. g. koji je iznio Ured predsjedništva MR.S.O. –a, zahtijevajući da se s većom preciznošću utvrdi broj aktivnosti na prvoj pravodobnoj sjednici sljedeće godine, nakon što se utvrdi odobreni iznos regionalnih sredstava. Tako postavljeni prijedlog planiranih aktivnosti MR.S.O. –a u 2010. g. stavlja se na glasovanje. Glavna skupština MR.S.O. –a ga jednoglasno usvaja.

4. Prisutnima se iznosi mogućnost unošenja izmjena u aktualni Statut MR.S.O. –a, udruženja koje talijanskim pravom nije službeno priznato, na način da ga se prilagodi zakonskim odredbama sadržanim u članku 5. Zakonodavnog dekreta od 4. prosinca 1997., br. 460. Te zakonske odredbe – kojima je bila predviđena prilagodba statuta u maksimalnom roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu navedenog dekreta – omogućuju subjektima u obliku udruženja koji djeluju neprofitno poput MR.S.O. –a da budu oslobođeni obveze prijavljivanja proračunskih prihoda talijanskoj državi, koji bi se u suprotnom smatrali kao dobit. Budući da MR.S.O. u prošlosti nije ispunio tu obvezu (ni prilikom prethodne izmjene svog Statuta, donešene 2005.), te s obzirom na potrebu da se uskladi stvarno stanje i statutarni okvir, de facto i de iure, s ciljem da se izbjegnu moguće buduće komplikacije na fiskalno – poreznom planu, dokument koji sadrži prijedloge izmjene Statuta stavlja se na razmatranje Glavne skupštine. U okviru rasprave koja je proizašla, iznosi se dodatni prijedlog koji nije sadržan u dokumentu iznesenom prisutnima, prijedlog da se u kraticu M.S.O. pridoda slovo “R”, u svim dijelovima u kojima je ta kratica prisutna u trenutnoj verziji Statuta. To je predloženo kako bi se kratica uskladila s odlukom koju je donijela Europska konfederacija sindikata u 2007. g., zato da se kratica Međuregionalnih sindikalnih odbora (koja je promijenjena upravo u MR.S.O.) razlikuje od Međunarodne sindikalne organizacije (koja je postala M.S.O. nakon kongresa održanog u Beču 2006. g.). Slijedi kratka rasprava o predloženim izmjenama u dokumentu, iz koje ne proizlaze dodatni zahtjevi za dopunama. Dokument koji sadrži predložene izmjene Statuta, uz nadodanu gore iznesenu dopunu, stavlja se na glasovanje. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a raspuštena u 19.14.

Zapisničar
Michele Berti

Prilog:

 1. Dokument koji sadrži izmjene i dopune Statutu MR.S.O. –a koje je usvojila Glavna skupština.