Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 16.12.2015.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Međunarodnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 16. prosinca 2015. g. u Trstu, u sjedištu MR.S.O.-a, Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Bordin (CISL Furlanija Julijska Krajina, zamjenik Elvija Di Lucentea);
 3. Luciano Milan (CGIL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Paola Righettija);
 4. Giacinto Menis (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 6. Brunero Zacchei (UIL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Gerarda Colamarca);
 7. Elisa Ponzio (CISL Veneto, zamjenica Giulija Fortunija);
 8. Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 9. Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 10. Snježana Vrančić (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 11. Juraj Šoljić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni:

 1. Franco Belci (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Renato Pizzolitto (CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Dragan Tomazin (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 4. Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Također su prisutni u svojstvu gosta:

 1. Nada Barišić (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 2. Robert Rahmonaj (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je kako slijedi:

 1. usvajanje izmjena Statuta;
 2. imenovanje tijela;
 3. usvajanje izvještaja o novčanim tokovima za 2014. g.;
 4. plan aktivnosti za 2016. g.;
 5. razno.

Sastanak započinje Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a., u 10.12 sati, te predsjedava sjednicom Glavne skupštine.

1. Slijedom odlučivanja na prethodnim sjednicama Ureda Predsjednika MR.S.O.a od 26. svibnja 2015. g. i od 12. listopada 2015. g., pripremljen je na talijanski jezik i prikladno preveden na hrvatski jezik te predan na vrijeme organizacijama članicama, prijedlog izmjena Statuta MR.S.O.-a. Te su izmjene prije svega potrebne iz sljedećih razloga:

 • područna reorganizacija hrvatske udruge SSSH, koja već nekoliko godina nije raspodijeljena na makro-regije, već na županijske urede. Posljedično, područna rasprostranjenost MR.S.O.-a više neće uključivati hrvatsku Ličko-senjsku županiju, već samo Istarsku i Primorsko-goransku županiju;
 • promjena imena MR.S.O.-a, koji u svom nazivu neće više sadržavati frazu “Jugozapadna Hrvatska”.

Također, na prethodnoj sjednici Glavne skupštine, pojedine su organizacije članice postavile zahtjeve za usvajanje gore navedenog prijedloga izmjene Statuta. Dokument je stoga prikladno ažuriran i predaje se u novom obliku na pregled Glavnoj skupštini. Predsjednik, nakon što je utvrdio da su zadovoljeni uvjeti predviđeni stavkom 2. člana 3. Statuta te da je, dakle, moguće nastaviti s izmjenama istog, predlaže da se o dokumentu glasuje prema što sličnijim grupama izmjena, uzimajući u obzir njihovu vrstu, prema sljedećoj podjeli:

a. u prvom redu, onih koje se tiču usklađivanja teksta u ženskom rodu, u skladu s načelom jednakosti spolova;
b. zatim onih koje se tiču promjene naziva organizacija članica i njihove raspodjele na urede područnog tipa;
c. na trećem mjestu, grupe izmjena koja za sindikalne organizacije članice MR.S.O.-a uvodi mogućnost davanja punomoći zastupanja drugoj organizaciji iz iste države, u okviru sjednica Glavne skupštine;
d. te na kraju, oni koji se tiču isključivo naziva MR.S.O.

I/Prisutni/e članovi/članice se slažu s prijedlogom Predsjednika. Na ovoj sjednici je ipak bilo zatraženo da se ocijeni još jedna izmjena Statuta MR.S.O.-a. – koja nije razmatrana u dokumentu predanom organizacijama članicama – a koja se tiče stavka 1. člana 4. U bitnome se predlaže sljedeće:

e. tamo gdje je predviđeno da su mandati članova/članica Ureda Predsjednika MR.S.O.-a “obnovljivi” bez vremenskih ograničenja, da se umanji imperativnost takve odredbe manje kategoričkom formulacijom, koja predviđa da se takvi mandati “mogu obnoviti” bez vremenskih ograničenja.

Slijedom ovog zadnjeg prijedloga, oko kojeg su mišljenja bila jednoglasno usuglašena, razvija se šira rasprava u kojoj je – po mišljenju pojedinih prisutnih članova/članica – istaknuto koje bi se još izmjene Statuta mogle predložiti. Predsjednik intervenira u raspravi, podsjećajući da izmjene dane na razmatranje Glavnoj skupštini nisu jedine moguće, već samo one za koje se do sada pokazalo da su potrebne ili najviše shodne. To ne isključuje činjenicu nekih drugih izmjena u budućnosti, ukoliko se pokažu potrebnima. Predlaže se, dakle, prisutnim članovima/članicama da glasuju odvojeno i za zadnju izmjenu Statuta pod točkom e., kao zaključak četiriju glasovanja koja se odnose na prethodno navedene grupe izmjena i dopuna. Glavna skupština jednoglasno usvaja taj prijedlog, usuglasivši se oko petog glasovanja. Prelazi se dakle na glasovanje o dogovorenim izmjenama i dopunama prema sljedećoj shemi:

 • stavljaju se na glasovanje izmjene i dopune pod točkom a., Glavna skupština MR.S.O.-a ih jednoglasno usvaja;
 • stavljaju se na glasovanje izmjene i dopune pod točkom b., Glavna skupština MR.S.O.-a ih jednoglasno usvaja;
 • stavljaju se na glasovanje izmjene i dopune pod točkom c., Glavna skupština MR.S.O.-a ih jednoglasno usvaja;
 • stavljaju se na glasovanje izmjene i dopune pod točkom d., Glavna skupština MR.S.O.-a ih jednoglasno usvaja;
 • stavljaju se na glasovanje izmjene i dopune pod točkom e., Glavna skupština MR.S.O.-a ih jednoglasno usvaja.

Dokument koji sadrži sve usvojene izmjene i dopune Statuta MR.S.O.-a, koji je tijekom sjednice Glavne skupštine ažuriran prema predloženom, prilaže se ovom zapisniku čiji je sastavni dio.

2. Budući da prema Statutu Glavna skupština 2015. g. obnavlja članove/članice MR.S.O.-a, nastavlja se – na temelju stavka 1. člana 3., stavka 1. člana 4. i stavka 1. člana 5. Statuta MR.S.O.-a – s njihovim ponovnim imenovanjem. Što se tiče imenovanja članova/članica Glavne skupštine MR.S.O.-a predlažu se sljedeći kandidati:

 • Monica Ukmar (punopravna članica, potvrđena) i Franco Belci (punopravni član, potvrđen) i Adriano Sincovich (predstavnik koji zamjenjuje Franca Belcija, potvrđen), za CGIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Elvio Di Lucente (punopravni član, potvrđen), za CISL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Giacinto Menis (punopravni član, potvrđen) i Claudio Cinti (predstavnik koji zamjenjuje Giacinta Menisa, potvrđen) i Michele Berti (punopravni član, potvrđen) i Gianfranco Flora (predstavnik koji zamjenjuje Michelea Bertija, potvrđen), za UIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Paolo Righetti (punopravni član, potvrđen) i Luciano Milan (predstavnik koji zamjenjuje Paola Righettija, potvrđen), za CGIL Regije Veneto;
 • Giulio Fortuni (punopravni član, potvrđen) i Elisa Ponzio (predstavnica koja zamjenjuje Giulija Fortunija, nova), za CISL Regije Veneto;
 • Gerardo Colamarco (punopravni član, potvrđen) i Brunero Zacchei (predstavnik koji zamjenjuje Gerarda Colamarca), za UIL Regije Veneto;
 • Slobodan Kapor (punopravni član, potvrđen), Juraj Šoljić (punopravni član, potvrđen), Nives Scomersich (punopravna članica, potvrđena), Dragan Tomazin (punopravni član, potvrđen), Snježana Vrančić (punopravna članica, potvrđena), Nada Barišić (punopravna članica, nova, preuzima funkciju Ivice Blazevića), Igor Spinčić (punopravni član, novi, preuzima funkciju Loredane Gluhak) i Robert Rahmonaj (punopravni član, novi, preuzima funkciju Gordane Paris), za SSSH Jugozapadne Hrvatske.

Nadalje, kandidiranje drugih dvaju punopravnih članova kao zamjenu za Renata Pizzolitta iz CISL-a Furlanija Julijska Krajina i Branka Kužeta iz SSSH Jugozapadna Hrvatska, utvrdit će se do sljedeće sjednice Ureda Predsjednika MR.S.O.-a. Stavlja se dakle na glasovanje novi sastav Glavne skupštine MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane sindikalnih organizacija članica. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.
Vezano za imenovanje članova/članica Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, predlažu se sljedeći kandidati, imajući u vidu da će – na temelju stavka 1. člana 4. Statuta MR.S.O.-a – CISL odabrati člana/članicu koji/koja će predstavljati sindikalne organizacije Regije Veneto na dvogodišnje razdoblje 2015. g. – 2017. g.:

 • Monica Ukmar (potvrđena), za CGIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Elvio Di Lucente (potvrđen), za CISL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Michele Berti (potvrđen), za UIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Giulio Fortuni (novi, preuzima funkciju Paola Righettija) za CISL Regije Veneto;
 • Slobodan Kapor (potvrđen) i Juraj Šoljić (potvrđen) i Nives Scomersich (potvrđena) i Nada Barišić (nova, preuzima funkciju Loredane Gluhak), za SSSH Jugozapadne Hrvatske.

Stavlja se, dakle, na glasovanje novi sastav Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane sindikalnih organizacija članica. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog, no najprije zahvaljuje Paolu Righettiju i posebno njegovom predstavniku, Lucianu Milanu, kao izlaznom članu Ureda Predsjednika MR.S.O.-a koji predstavlja CGIL, CISL i UIL Regije Veneto, za doprinos uspješnim aktivnostima MR.S.O.-a u dvogodišnjem razdoblju 2013. g. – 2015. g.
Što se tiče imenovanja Predsjednika MR.S.O.-a, predlaže se sljedeći kandidat:

 • Michele Berti (potvrđen) za UIL Regije Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se dakle na glasovanje imenovanje Predsjednika MR.S.O.-a, kako su ga predložile sindikalne organizacije članice. Glavna skupština MR.S.O.-a usvaja prijedlog s 10 glasova za, 1 suzdržanim i 0 protiv.
Podsjećaju se prisutni/e članovi/članice, na temelju stavka 3. člana 4. Statuta MR.S.O.-a, da će Potpredsjednik/ica MR.S.O.-a biti imenovan/a na sljedećoj sjednici Ureda Predsjednika MR.S.O.-a.

3. Navodi se 6 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2104. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 27.000,00;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 3.002,34;
 • “Naknade od strane Europske konfederacije sindikata za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 3.846,26;
 • “Naknade od strane UIL Frontalieri za nastale troškove, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 321,45;
 • “Doprinos sindikalnih organizacija članica MR.S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti ” € 6.794,66;
 • “Aktivne bankovne kamate” € 0,58.

Dakle, primici ukupno iznose € 40.965,29.

Što se pak tiče 2 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2014. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • “Prekogranične aktivnosti” € 40.865,29;
 • “Taksa na tekući račun” € 100,00.

Ukupno dakle izdaci iznose € 40.965,29, što je omogućilo da se i za 2014. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.
Zatim slijedi kratak opis aktivnosti ostvaren u 2014. g., te odgovarajućih troškova koji su doveli do gore navedenih potrošenih iznosa. Razvija se potom kratka rasprava u kojoj prisutni/e članovi/članice primjećuju kako navedeni detalji o troškovima nisu dovoljno iscrpni i ne daju kompletan i jasan uvid u vrstu troškova koje je MR.S.O. efektivno podnio u 2014. g. Predsjednik se očituje i izjavljuje da razumije iznesene nedoumice, iako naglašava kako prikaz nastalih troškova proizlazi iz odabranog specifičnog načina prikazivanja – istog kao i prethodnih godina – oko kojeg u prošlosti nije bilo nikakvih nedoumica. Nadodaje da je ipak moguće izvršiti, ako prisutni/e članovi/članice to žele, uvid u račune svih troškova nastalih te godine, s ciljem da se utvrdi vrsta troškova te odgovaraju li troškovi navedenim iznosima. Predsjednik zaključno izjavljuje kako će u budućnosti biti u potpunosti na raspolaganju, počevši od 2015. g., za pripremu detaljnijeg Izvještaja o novčanim tokovima upotpunjenog s odgovarajućom i jasnom dokumentacijom.
Nakon što je dati prijedlog jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih članova/članica, stavlja se na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima za 2014. g. MR.S.O.-a, onako kako je prikazan, s obvezom Predsjednika da ubuduće pruži jasniji, potpuniji i razumljiviji izvještaj. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Prisutni/e članovi/članice su pozvani da predstave prijedloge vezano za aktivnosti MR.S.O.-a za 2016. g., imajući u vidu sljedeće:

 1. Ured Predsjednika MR.S.O.-a je na vlastitoj sjednici od 12. listopada 2015. g. finalizirao projekt realizacije usporedbe državnih zakonodavstva Italije i Hrvatske po pitanju prekarnog rada, ograničavajući se na polje outsourcinga. Također, nakon što je utvrđeno da je preostalo još malo vremena do kraja tekuće godine, procijenio je da se takva aktivnost prebaci na 2016. g.;
 2. iz osobnih razloga Predsjednika, nije bilo moguće završiti realizaciju informativnih aktivnosti na području ispomoći u kući i njege starijih i nemoćnih, koje se tiču znatnog broja osoba s prebivalištem u Hrvatskoj a zaposlenih u Italiji, mnogi od kojih su pogranični/e radnici/e.

Razvija se kratka rasprava, tijekom koje Predsjednik poziva prisutne članove/članice da razmotre aktivnosti pod točkom a. i pod točkom b., te da ih usvoje kao radne aktivnosti MR.S.O.-a za 2016. g. U sklopu rasprave, Luciano Milan naglašava mogućnosti predviđene Programom prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. g. -2020. g., koji obuhvaća sektore zapošljavanja, inovacije, klimatskih promjena, obrazovanja te društvene uključenosti. Taj program bi, naime, mogao predstaviti dodatne mogućnosti za aktivnosti MR.S.O.-a sljedećih godina. Svaki/a od prisutnih članova/članica se, dakle, poziva da provjeri hoće li njihova vlastita područja nadležnosti predložiti natječaje za financiranje, u kojima bi MR.S.O. mogao sudjelovati s vlastitim projektima i da obavijesti postoje li udruženja za socijalno partnerstvo kojima bi se MR.S.O. mogao priključiti.
Budući da nije bilo dodatnih prijedloga aktivnosti, kao ni prigovora na gore navedeni prijedlog Predsjednika, i uzimajući u obzir savjet da se provjere eventualne mogućnosti obuhvaćene Programom prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. g. -2020. g., usuglašava se dakle da će plan rada MR.S.O.-a za 2016. godinu biti podnesen Glavnoj skupštini na odobrenje, kao što je gore navedeno, te se podsjeća da se raspon ostvarenja predloženog plana te način izvedbe istog upućuje na odlučivanje Uredu Predsjednika MR.S.O.-a, i to čim bude poznat iznos financiranja koje Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina odobrava MR.S.O.-u za 2015. godinu na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedloge.

5. Što se tiče nedavne odluke slovenske vlade da podigne žičanu ogradu na granici Hrvatske i Slovenije u svrhu sprječavanja eventualnih prijelaza osoba u bijegu iz bliskoistočnih zemalja, osobito iz ratnog i prognaničkog konteksta, prema sjevernoeuropskim državama, predlaže se prisutnim članovima/članicama mogućnost slanja priopćenja za tisak talijanskim i hrvatskim medijima, kojim se takav čin u potpunosti osuđuje i ne odobrava. Osobito se predlaže izražavanje zabrinutosti zbog mogućeg negativnog odjeka kojeg bi takva ograda mogla imati na radne odnose pograničnih radnika/radnica između Italije i Hrvatske – čiji rad, kao što je poznato, većinom graniči s neregularnošću – i kojima je sve potrebno da izađu iz zone rada na crno, osim znakova koji upućuju na prepreke i zatvorenost. Oko prijedloga se svi jednoglasno usuglašavaju, a posebno kolege/kolegice iz SSSH-a Jugozapadne Hrvatske koji naglašavaju da takva odluka – po njihovom mišljenju – predstavlja instrumentalizirani potez s ciljem utjecanja na otvoreno pitanje granične linije između Slovenije i Hrvatske. Nakon što je utvrđeno opće odobrenje, stavlja se na glasovanje Glavne skupštine prijedlog da se pripremi gore navedeno priopćenje za tisak, dajući mandat Predsjedniku da pripremi nacrt teksta koji bi najžurnije trebalo dostaviti organizacijama članicama na konačno usvajanje. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.
Budući da je među raznim usvojenim izmjenama Statuta pod brojem 1. izmijenjen naziv MR.S.O.-a, Predsjednik traži od prisutnih članova/članica da daju mandat Uredu Predsjednika MR.S.O.-a za ažuriranje logotipa istog MR.S.O.-a, uzevši u obzir takvu promjenu. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara od strane prisutnih članova/članica, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 12.34 sati.

Zapisničar
Michele Berti