Seminar “Kolektivno pregovaranje u Italiji i Hrvatskoj i sindikalna suradnja u pograničnim područjima”, 10.12.2008.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U ITALIJI I HRVATSKOJ
I SINDIKALNA SURADNJA U POGRANIČNIM
PODRUČJIMA
(Seminar održan u okviru Projekta E.K.S.-a “Kolektivni pregovori – Prekogranična suradnja”)

Hotel Sol Umag
Jadranska bb, 52470 Umag (HR)
Srijeda 10. prosinca 2008. od 10,00 do 13,00 i od 15,00 do 17,00 sati

Program seminara

Jutarnja sesija

Iskustva u usporedbi kolektivnog pregovaranja u kreditnom, tekstilnom sektoru i sektoru trgovine u Italiji i Hrvatskoj – Internacionalizacija i preseljenje talijanskih poduzeća u Hrvatsku: uloga sindikalnih organizacija 

 10,00 sati  – Početak rada

  • Uvodne riječi i govor – Luca Visentini, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska (HR)  CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Govor Jadranke Tomašić, zamjenica predsjednika Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Govor Dijane Šobota, voditeljica Odjela za međunarodne odnose pri SSSH

11, 00 sati – Pauza za kavu

11.30 sati – Nastavak rada

  • Rasprava
  • Zaključak – Walter Cerfeda, glavni tajnik Europske Konfederacije Sindikata (E.K.S.)

13,00 sati – Završetak rada i ručak 

Popodnevna sesija

Reguliranje prekograničnog rada između Italije i Hrvatske: bilateralni sporazum sada ili  čekanje na europsko rješenje? Usporedba s iskustvom u slučaju Italije i Švicarske 

15,00 sati – Početak rada

  • Govor Michelea Berti, voditelj Ureda za pružanje usluga prekograničnim radnicima/ama pri regionalnom savezu UIL Furlanija Julijska Krajina
  • Govor Roberta Cattaneo, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Kanton Ticino/Lombardija/Piemonte
  • Rasprava

17.00 sati – Završetak rada

Predviđeni su doprinosi kolega iz CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanija Julijska Krajina i Veneto, te SSSH Jugozapadna Hrvatska, MR.S.O.-a Furlanija Julijska Krajina/Slovenija CGIL, CISL, UIL, ZSSS, KS 90 i MR.S.O.-a Furlanija Julijska Krajina/Koruška CGIL, CISL, UIL, ÖGB

Završno izvješće Projekta E.K.S.-a  “Kolektivni pregovori – Prekogranična suradnja”
Preuzmi u PDF formatu (na engleskom jeziku)