Živiš u Italiji i radiš u Hrvatskoj?

Ako si u radnom odnosu (zaposlen/-a) u Hrvatskoj, a imaš prebivalište u Italiji, kamo se redovito vraćaš, onda se vodiš kao pogranični/-a radnik/-ica (ili putnik/-ica).

Kao pogranični/-a radnik/-ica (ili putnik/-ica) zaposlen/-a u Hrvatskoj:

  • tvoj je rad u potpunosti reguliran hrvatskim zakonodavstvom o radu;
  • imaš potpuno pravo na jednako postupanje kakvo se iskazuje prema radnicima/-icama koji rade i imaju prebivalište u Hrvatskoj, što se tiče uvjeta zapošljavanja i rada, posebice u pogledu plaće, otkaza, vraćanja na posao ili pronalaženja novog posla, u slučaju nezaposlenosti;
  • imaš pravo uživati iste socijalne i porezne povlastice kao i radnici/-e koji rade i imaju prebivalište u Hrvatskoj;
  • davanja za doprinose i socijalno osiguranje uplaćuje tvoj poslodavac u Hrvatskoj i ti podliježeš hrvatskom sustavu socijalne sigurnosti, koji je jedini nadležan za isplatu propisanih davanja. Postoje, međutim, određene iznimke koje se tiču davanja u slučaju potpune nezaposlenosti, koja se isplaćuju u Italiji;
  • imaš pravo pristupa zdravstvenoj skrbi i u Hrvatskoj i u Italiji ako nadležnoj talijanskoj ustanovi predočiš obrazac S1 (u nastavku faksimil na talijanskom jeziku  i faksimil na hrvatskom jeziku) koji je izdala istovjetna zdravstvena ustanova u Hrvatskoj. Tako ćeš moći odabrati i svojeg liječnika osobne prakse, na kojega imaš pravo samo u Italiji.
  • preko tvog poslodavca u Hrvatskoj plaćaš porez na dohodak koji proizlazi iz tvog rada te potom taj dohodak zarađen u Hrvatskoj moraš prijaviti i talijanskoj poreznoj upravi. Međutim, kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje tvog dohotka, u Italiji imaš pravo na odbitak od poreza na dohodak u visini iznosa poreza na dohodak već plaćenog u Hrvatskoj.

Pogranični rad na području Italije i Hrvatske još uvijek, pak, nije u potpunosti reguliran na zadovoljavajući način te bi zbog toga kao pogranični/-a radnik/-ica mogao/-la naići na poteškoće i biti izložen/-a diskriminaciji od strane nadležnih vlasti ovih dviju zemalja. Kako bi ti se pred tim poteškoćama mogla pružiti pomoć, možeš konzultirati sljedeći vodič, tako da klikneš na ovu poveznicu, ili se obratiti MR.S.O.-u.