Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 15.10.2014.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 15. listopada 2014. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 5. Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 6. Loredana Gluhak (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 7. Juraj Šoljić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano je odsutan:

 1. Emilio Viafora (CGIL Veneto).

Kao gost prisutan je i:

 1. Renato Pizzolitto (CISL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. provedba aktivnosti u 2014. g.;
 2. sazivanje Glavne skupštine MR.S.O. –a;
 3. procenja preduvjeta za sudjelovanje MR.S.O.-a u aktivnostima Prekograničnog partnerstva EURES Euradria;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.11. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Prisutne se podsjeća na odluke koje su donešene na prošloj sjednici Ureda predsjedništva 13. svibnja 2014. u pogledu provođenja aktivnosti u tekućoj godini. Što se tiče hipotetske usporedbe nacionalnih zakonodavstava Italije i Hrvatske u području prekarijatnog rada, privremenog zapošljavanja te ugovora o izvršavanju usluga/prodaje grane djelatnosti, kolege iz SSSH stavljaju na znanje da novo je zakonodavstvo u području rada u Hrvatskoj – izloženo snažnim kritikama njihove konfederacije u nekoliko segmenata koji se smatraju besmislenima i štetnima – donešeno tek prošlog mjeseca kolovoza te da nisu još usvojeni svi provedbeni dekreti. Cilj hrvatske vlade, prema mišljenju SSSH, bio je isključivo povećati fleksibilnost radnih odnosa. S obzirom na to stanje stvari, iz njihovog stanovišta, još nije pravo vrijeme da se napravi usporedba zakonodavstava  dotičnih dviju zemalja te smatraju da je to prikladnije odgoditi za 2015. g. Što se tiče provedbe druge planirane aktivnosti, odnosno postavljanja zahtjeva pred nacionalne vlasti te regionalnu i županijsku upravu u Italiji i Hrvatskoj, usmjerenog na uklanjanje svih prepreka za mobilnost pograničnih radnika koji se kreću na području tih dviju zemalja, predlaže se sastavljanje dopisa za slanje navedenim upravnim organima, koji će se prenijeti talijanskim i hrvatskim medijima u okviru dvije različite tiskovne konferencije koje će se održati u Italiji i Hrvatskoj u razmaku od nekoliko dana. Nadalje se predlaže da se jedna od te dvije tiskovne konferencije održi prilikom sazivanja Glavne skupštine MR.S.O. –a te da se ocijeni mogućnost održavanja internog seminara uoči tog zasjedanja, na koji bi se pozvali nacionalni stručnjaci sindikalnih konfederacija MR.S.O. – a, kako bi produbila znanja isključivo o posljedicama koje na zapošljavanje ima prodaja grane djelatnosti u te dvije zemlje. Tako postavljeni prijedlog aktivnosti MR.S.O. –a u 2014. g. podnosi se na usvajanje Uredu predsjedništva. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Što se tiče sazivanja godišnje sjednice Glavne skupštine, nakon savjetovanja s prisutnima te s obzirom na druge već prethodno preuzete obaveze, predlaže se da se utvrdi datum unutar sljedećih termina predloženih u mjesecu prosincu:

 • četvrtak 4. prosinca ili petak 5. prosinca;
 • tjedan između ponedjeljka 15. prosinca i petka 19. prosinca.

Usuglašeno je da se odluka donese tijekom sljedećih tjedana, kada bude moguće točno utvrditi konačne datume za sazivanje sjednice Glavne skupštine te dvije tiskovne konferencije u Italiji i Hrvatskoj. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Iznosi se kratki opis EURES –a, Europske službe za zapošljavanje, njegovih ciljeva te povijesni pregled aktivnosti prekograničnog partnerstva EURES Euradria, koje obuhvaća Furlaniju Julijsku Krajinu i tri slovenske statističke regije na granici s Italijom. Prisutnima se predstavlja i sadržaj natječaja VP/2014/011 Europske komisije s kojim će biti moguće u 2015. g. financirati aktivnosti EURES –ovih prekograničnih partnerstava, godišnjeg trajanja, u sklopu kojega će prvi put i javne službe za zapošljavanje i socijalni partneri iz Hrvatske moći biti uključeni u aktivnosti tih subjekata. Stoga se predlaže da se i MR.S.O., na temelju svog dugotrajnog iskustva kao udruženja koje se bavi mobilnošću pograničnih radnika u Italiji i Hrvatskoj, kandidira kao partner Euradrije, budući da je – kao minimalni uvjet da se omogući proširenje Euradrije na Hrvatsku – hrvatskim javnim nacionalnim i županijskim službama za zapošljavanje, u blizini granice sa Slovenijom, ponuđeno da se priključe tom prekograničnom partnerstvu. Na kraju se ističe da je, s obzirom na to da je rok za prijavu projekta zakazan za ponedjeljak 20. listopada 2014., potrebno donijeti odluku u vrlo kratkom vremenu. Prijedlog koji proizlazi je da se to odmah prihvati te da se Autonomnoj regiji Furlanija Julijska Krajina, subjektu ovlaštenom za podnošenje zahtjeva za financiranje Europskoj komisiji, dostavi dopis kojim se MR.S.O. priključuje inicijativi, isključivo u svojstvu pridruženog partnera, odnosno bez razvijanja vlastitih aktivnosti, budući da je procijenjeno da vremenski okvir ne dozvoljava njihovo planiranje na prikladan način. Međutim, ako se tijekom narednih dana ispostavi da su javne službe za zapošljavanje iz Hrvatske odlučile odbiti poziv da se priključe aktivnostima Euradrije u 2015. g., iskaz o priključivanju MR.S.O. –a će se povući. Nastaje živopisna rasprava u kojoj se ne postiže jednoglasna odluka budući da istog trena nije moguće utvrditi hoće li SSSH ovlastiti svoj ogranak Jugozapadna Hrvatska da izrazi suglasnost za uključivanje MR.S.O. –a u projekt Euradria 2015. Nakon duge rasprave, predlaže se ovlastiti predsjednika da pravovremeno potpiše iskaz o priključivanju Euradriji, čim se utvrdi odluka javnih službi za apošljavanje u Hrvatskoj i SSSH-ova, u pogledu dotičnog projekta. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 13.36.

Zapisničar
Michele Berti