Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 08.07.2011.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 8. srpnja 2011. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Maurizio Cecchetto (CISL Veneto), Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano je odsutan: Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutan je i: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u svojstvu zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. XII° Statutarni kongres E.K.S. i promjena predsjednika MR.S.O. –a;
  2. utvrđivanje datuma za sazivanje Glavne skupštine MR.S.O. –a;
  3. razmatranje zahtjeva sindikata Istre i Kvarnera (koji je priključen hrvatskoj konfederaciji HUS) za pristupanjem MR.S.O. –u (u prilogu);
  4. provedba aktivnosti u 2011. g.;
  5. razno.

 

Radni sastanak započinje u 11.19. Luca Visentini, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva. Predlaže se da se promijeni redoslijed točaka 3. i 4. dnevnog reda pa se prisutnima postavlja pitanje slažu li se s prijedlogom. Nema nikakvih prigovora i prijedlog se usvaja.

1. Budući da je tijekom XII° Statutarnog kongresa E.K.S., koji je održan prethodnog mjeseca u Ateni, Luca Visentini izabran za člana konfederalnog tajništva same E.K.S., na ovoj sjednici podnosi ostavku na svoju dužnost. Slijedom toga, potrebno je što prije sazvati sjednicu Glavne skupštine MR.S.O. –a kako bi se imenovalo novog predsjednika te – budući da je 2011. godina u kojoj će MR.S.O. morati obnoviti svoje organe – i članove Ureda predsjedništva i same Glavne skupštine. Luca Visentini, dakle, izvještava prisutne o svojoj namjeri da na sljedećem zasjedanju Glavne skupštine predloži Michelea Bertija kao kandidata za funkciju predsjednika MR.S.O. –a. Osim toga, podsjeća da će sjednica Glavne skupštine biti prilika da se zamijene kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska kojima je opozvan mandat u organima MR.S.O. –a, budući da su izašli iz same konfederacije SSSH. Na kraju, kao što je predviđeno stavkom 4. članka 1. Statuta MR.S.O. –a, tijekom sjednice Glavne skupštine bit će potrebno nominirati člana Ureda predsjedništva u nadležnosti Veneta, vodeći računa o previđenom rotiranju prema čemu će UIL preuzeti funkciju od CISL –a.
Predlaže se da se sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a održi u petak 22. srpnja, u 11 sati, u drugom sazivu, nakon što se provjeri dostupnost većine članova/-ica. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Prisutne se podsjeća da je na prethodnoj sjednici Glavne skupštine MR.S.O. –a odlučeno da se u sklopu aktivnosti za 2011. g. provede analiza primjene 9 europskih direktiva u području rada u Italiji, kako bi se utvrdilo može li talijansko iskustvo predstavljati primjer dobre prakse za Hrvatsku, uoči nadolazećeg pristupanja Europskoj uniji. Osim toga, odlučeno je obilježiti proslavu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, za što se tada (prosinac 2010. g.) smatrao da će se dogoditi 1. siječnja 2012. Nedavno je, pak utvrđen drugi datum, vremenski nešto kasniji, ali realniji (1. srpnja 2013.), koji će – osim u slučaju posljedica koje bi mogle nastupiti uslijed eventualno negativnog ishoda na hrvatskom referenduma i ratifikacije ugovora od strane parlamenata 27 zemalja koje su već članice Europske unije – biti definitivan. Kako bi se definitivno utvrdile aktivnosti za 2011. g., bit će, pak, potrebno provjeriti raspoloživost financijskih sredstava MR.S.O. –a, koja je trenutno neizvjesna s obzirom na to da:

  • još nije poznato koji će biti ukupan iznos novčanih sredstava koji će Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina dodijeliti za aktivnosti MR.S.O. –a u 2011. g., budući da će uskoro donijeti regionalni zakon o poravnanju proračuna, s kojim bi se mogla staviti na raspolaganje dodatna sredstva za ovogodišnje aktivnosti;
  • još nije poznato u kojem će se vremenu dodijeliti ta financijska sredstva i na koji će način morati biti utrošena, budući da je Regija najavila MR.S.O. –u da je u fazi sastavljanja novog pravilnika kojim će se urediti to područje, a koji prema tome još nije donešen;
  • situacija s troškovima koje je MR.S.O. već podmirio tijekom 2011. g. nije ažurirana pa prema tome, trenutno, nije moguće dobiti uvid koja je stvarna moć potrošnje.

Iz tog razloga, nakon što se stekne takav uvid, čim prije bude moguće, kao alternativa se predlaže sljedeće:

  • pod pretpostavkom da sredstva budu dostatna, predlaže se provedba aktivnosti koju je već usvojila Glavna skupština (uz izostavljanje dijela proslave ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, što će se očigledno odgoditi za 2013. g., u svjetlun nedavnih odluka o datumu pristupanja);
  • pod pretpostavkom da sredstva budu nedostatna, predlaže se organizacija tiskovne konferencije, istovremeno sa sazivanjem sljedeće sjednice Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, na kojoj će se objaviti željeni pozitivni ishod žalbe koja je podnešena sudu u Trstu (i o kojoj će se vrlo ubrzo donijeti odluka) o neposrednoj primjenjivosti mjera u području rada na hrvatske državljane, sadržanih u Sporazumu o stabilizaciji i pristupanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Hrvatske s druge; stajalište MR.S.O. –a o potrebi da se hrvatskim državljanima osiguraju povoljnije mjere u dekretima o priljevu stranih radnika koje će donijeti talijanska vlada, do trenutka ulaska Hrvatske u Europsku uniju; potreba da se ne donose prijelazne mjere o slobodi kretanja u svrhu radnog odnosa za hrvatske državljane nakon 1. srpnja 2013.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Prisutnima se iznosi na uvid pismo sindikata Istre i Kvarnera, SIK (priključenog hrvatskog konfederaciji HUS), koje sadrži zahtjev za pristupanjem MR.S.O. –u. Nastaje duga rasprava i razmjena mišljenja, pri čemu se ne iznosi nijedna prethodna odluka o značajkama i osobitostima te organizacije, od strane nijedne od organizacija pripadnih MR.S.O. –u. međutim, iz rasprave proizlazi da su odnosi konfederacija SSSH i SIK napeti te da postoji potpuni manjak suradnje te da, prema tome, trenutno ne postoje uvjeti za priključenje. Predlaže se, stoga, da se predmetni zahtjev podnese na razmatranje na sljedećoj sjednici Glavne skupštine (gdje će vrlo vjerojatno biti odbačen), te da se ta odluka odgodi do daljnjega, kada se postignu povoljniji uvjeti za pristupanje te organizacije. Osim toga, predlaže se da se SIK –u pošalje dopis (vidi prilog), u kojemu će se izložiti naše stajalište te da se, u međuvremenu, pokrenu koraci medijacije od strane CGIL –a, CISL –a i UIL –a Furlanije Julijske Krajine s ciljem da se olakša poboljšanje odnosa između SSSH Jugozapadna Hrvatska i SIK –a. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.45.

Zapisničar
Michele Berti