Obavijest o zaštiti osobnih podataka

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Temeljem čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), Talijansko-hrvatski međuregionalni sindikalni odbor Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH (u nastavku “Voditelj obrade podataka”) obavještava sve one koji pristupaju web-mjestu https://upperadriatic.irtuc.org, o načinu korištenja njihovih osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE PODATAKA
Voditelj obrade osobnih podataka je Talijansko-hrvatski međuregionalni sindikalni odbor Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH sa sjedištem u Trstu, Via Ugo Polonio, 5 – 34125 – Tel. +39.040.36 85 22.

PODACI
Kako bi se omogućilo pravilno pregledavanje ili korištenje mrežnih usluga koje pruža web-mjesto https://upperadriatic.irtuc.org. prikupljaju se sljedeći podaci:

 • podaci o pregledavanju – radi se o podacima koje informatički sustavi i softveri koji su nadležni za upravljanje web-mjestom prikupljaju tijekom uobičajenog funkcioniranja, te čiji je prijenos implicitno svojstven korištenju internetskih protokola komunikacije. Radi se o informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu identificiranja pojedinih korisnika, no koji bi, s obzirom na prirodu istih, obradom i putem asocijacije s podacima trećih osoba, mogli omogućiti identifikaciju korisnika. U tu kategoriju spadaju IP adrese ili domene računala kojima se služe korisnici koji se povezuju na web-mjesto, URI adrese (Uniform Resource Identifier) traženih izvora, vrijeme zahtjeva, način upućivanja zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivenog odgovora, numerički kod koji se odnosi na status odgovora na serveru (uspješan, greška, i sl.) te drugi parametri koji se odnose na operativni sustav i informatičko okruženje korisnika. Ti podaci se upotrebljavaju isključivo u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih informacija o upotrebi web-mjesta te u svrhu osiguravanja pravilnog funkcioniranja istog i brišu se neposredno nakon obrade;
 • opći osobni podaci – radi se o bilo kakvoj informaciji koja se odnosi na fizičku osobu ili osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u nastavku “Pojedinac”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koju je moguće identificirati, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili jednog ili više karakterističnih obilježja njezinog fizičkog identiteta (npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj, broj telefona, adresa, itd.).

PRAVNI TEMELJ I SVRHA
Prikupljeni podaci su minimalni te se prikupljaju kako bi se ostvarila dole navedena svrha:

 1. pregledavanje web-mjesta. U ovom slučaju se prikupljaju isključivo opći osobni podaci (u onoj mjeri u kojoj se prikupljene informacije odnose na Osobne podatke) te je pravni temelj izvršavanje ugovorne ili predugovorne obveze;
 2. zadovoljiti zahtjeve Pojedinca u vezi s aktivnostima Voditelja obrade. U ovom slučaju se prikupljaju isključivo opći osobni podaci te je pravni temelj izvršavanje ugovorne ili predugovorne obveze.

PRENOSIVOST PODATAKA
Dozvoljeno je prenijeti Osobne podatke – uvijek u minimalnoj mjeri potrebnoj za postizanje pojedinih navedenih svrha i u punom poštivanju zakonskih odredbi ili ugovornih obveza prema Voditelju obrade:

 1. subjektima koji su neophodni za izvršavanje povezanih i posljedičnih aktivnosti pružanja usluge od strane Voditelja obrade, koji djeluju kao Izvršitelji obrade podataka ili kao samostalni Voditelji obrade (npr. pružatelji informatičkih, bankarskih usluga, usluga osiguranja, komunikacijskih, knjigovodstvenih, poreznih, odvjetničkih usluga, itd.) Preciznije, vezano uz usluge upravljanja web platformom i uslugama hostinga, Voditelj obrade koristi se poslužiteljima koji su locirani unutar Europske unije;
 2. ovlaštenim subjektima s odgovarajućom edukacijom u području održavanja povjerljivosti podataka ili primateljima s pravnom obvezom odražavanja povjerljivosti podataka;
 3. javnim tijelima ili organizacijama, u granicama predviđenima zakonodavstvom ili njihovim nalozima ili pri izvršavanju, utvrđivanju i/ili zaštiti zakonskog prava.

Osobni podaci neće biti otkriveni izuzev u slučaju da je to zatraženo, na temelju zakonski opravdanog zahtjeva, od strane državnih tijela, informacijskih i sigurnosnih službi ili drugih javnih subjekata u svrhu obrane ili državne sigurnosti ili prevencije, utvrđivanja ili suzbijanja kaznenog djela.
Podaci se pohranjuju za vrijeme potrebno kako bi se ostvarila svrha zbog kojih se obrađuju, izuzev u slučaju da je potrebno više vremena kako bi se udovoljilo zakonskim propisima, iz razloga posebne prirode podataka ili dokumenta ili iz razloga javnog interesa ili izvršavanja javnih ovlaštenja, uzimajući u obzir razdoblje predviđeno za pohranu poslovne dokumentacije (primjerice, zakonski rok čuvanja podataka u građansko-pravne i porezne svrhe je 10 godina).
Web-mjesto se koristi kolačićima. Pozivamo vas da pregledate Pravila o korištenju kolačića.
Dostava Podataka o pregledavanju je obvezna (ako i u onoj mjeri u kojoj se sastoje od Osobnih podataka) kako bi bilo omogućeno pregledavanje web-mjesta ili korištenje traženih mrežnih usluga.
Naglašava se da iz razloga funkcioniranja internet mreže, Pojedinac ne može odbiti dostavljanje Podataka o pregledavanju; no može odbiti instaliranje određenih kolačića upravljajući postavkama preglednika odabranog za pretraživanje mreže.
Ako ne pristane na dostavu tih podataka, Pojedinac se neće moći koristiti mrežnim uslugama niti ostvariti, u vlastitom interesu, ostale navedene svrhe.
Pojedinac ima pravo:

 1. pristupiti vlastitim Osobnim podacima kod Voditelja obrade;
 2. zatražiti ispravak eventualno nepotpunih ili netočnih Osobnih podataka;
 3. zatražiti brisanje vlastitih Osobnih podataka, u slučajevima u kojima su ispunjeni uvjeti za to;
 4. ograničiti Obradu podataka, u slučajevima u kojima su ispunjeni uvjeti za to;
 5. protiviti se Obradi koja se temelji na javnom interesu, iz razloga koji se odnose na posebne okolnosti;
 6. zatražiti prenosivost vlastitih Osobnih podataka, u slučajevima u kojima su ispunjeni uvjeti za to i u kojima je to tehnički izvedivo;
 7. zatražiti popis Izvršitelja obrade podataka, uz dodatne podatke koji su potrebni za njihovu identifikaciju;
 8. uložiti žalbu Nadzorniku za zaštitu osobnih podataka (u Italiji, garanteprivacy.it).

Zahtjeve Pojedinaca možete uputiti Talijansko-hrvatskom međuregionalnom sindikalnom odboru Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH, sa sjedištem u Trstu Via Ugo Polonio, 5 – 34125, na e-mail adresu privacy@upperadriatic.irtuc.org.