Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 06.12.2021.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH, zasjeda telematski zbog postojećih ograničenja mobilnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, dana 6. prosinca 2021. g.

Prisutni su:

 1. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Paolo Righetti (CGIL Veneto);
 3. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Mariateresa Bazzaro (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Cinzia Bonan (USR CISL Veneto);
 6. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 7. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 8. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 9. Roberto Erman (SSSH – Ured Istarske županije);
 10. Bruna Vlašić-Jakovčić (SSSH – Ured Istarske županije);
 11. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Villiam Pezzetta (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Neopravdano su odsutni:

 1. Ingrid Čavić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 2. Dragan Tomazin (SSSH – Ured Istarske županije);

Osim toga, u svojstvu predstavnika koji zamjenjuje člana prisutan je:

 1. Stefano Facin (CGIL Veneto).

Osim toga, u svojstvu gosta prisutan je:

 1. Giannino Rizzo (UR UIL Veneto).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je sljedeći:

 1. imenovanje statutarnih organa MR.S.O.-a.;
 2. potvrda financijskog izvještaja za 2020. godinu;
 3. planiranje aktivnosti za 2022. godinu;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 18.03. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da, prema Statutu, Glavna skupština 2021. godine obnavlja mandat organa MR.S.O.-a, nastavlja se s imenovanjem u skladu s člankom 3. st. 1, člankom 4. st.1., i člankom 5. st. 1. Statuta MR.S.O.-a.

Vezano uz imenovanje članova Glavne skupštine MR.S.O.-a, predlažu se sljedeći članovi:

 • Villiam Pezzetta (punopravni, potvrđeni) i Roberto Treu (punopravni, potvrđeni), za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Luciano Bordin (punopravni, potvrđeni) i Mariateresa Bertelli (predstavnica koja zamjenjuje Luciana Bordina, potvrđena) te Mariateresa Bazzaro (punopravna, potvrđena), za USR CISL Furlanija Julijska Krajina;
 • Matteo Zorn (punopravni, novi član, preuzima funkciju Giacinta Menisa) i Massimo Minen (predstavnik koji zamjenjuje Mattea Zorna, novi, preuzima funkciju Claudia Cintija) i Michele Berti (punopravni, potvrđeni) te Andrea Di Giacomo (predstavnik koji zamjenjuje Michelea Bertija, novi član, preuzima funkciju Gianfranca Flore), za UR UIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Paolo Righetti (punopravni, potvrđeni) i Stefano Facin (predstavnik koji zamjenjuje Paola Righettija, potvrđeni), za CGIL Veneto;
 • Cinzia Bonan (punopravna, potvrđena), i Riccardo Camporese (predstavnik koji zamjenjuje Cinziu Bonan, potvrđeni) za USR CISL Veneto;
 • Giannino Rizzo (punopravni, novi član, preuzima funkciju Gerarda Colamarca) i Igor Bonatesta (predstavnik koji zamjenjuje Giannina Rizzoa, novi član, preuzima funkciju Brunera Zacchei), za UR UIL Veneto;
 • Slobodan Kapor (punopravni, potvrđeni), Nives Scomersich (punopravna, potvrđena), Bruna Vlašić-Jakovčić (punopravna, potvrđena) i Roberto Erman (punopravni, potvrđeni), za SSSH – Ured Istarske županije, te Juraj Šoljić (punopravni, potvrđeni) i Petra Vaci (punopravna, potvrđena) za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije.

Osim toga, što se tiče SSSH-a – Ured istarske županije, ime još jednog punopravnog člana/ još jedne punopravne članice koji bi zamijenio/la Dragana Tomazina koji 1. siječnja 2022. odlazi u mirovinu, utvrdit će se do sljedećeg sastanka Ureda Predsjedništva MR.S.O-a. Nadalje, vezano uz SSSH – Ured Primorsko-goranske županije, do sljedećeg sastanka Ureda Predsjedništva MR.S.O-a utvrdit će se i tko dolazi na mjesto još jednog punopravnog člana/još jedne punopravne članice koje je trenutačno upražnjeno, te će se provjeriti hoće li Ingrid Čavić ponovno dati svoju raspoloživost kao član Glavne skupštine, te eventualno odrediti zamjenu u slučaju da se namjerava povući. Stoga se stavlja na glasovanje novi sastav Glavne skupštine MR.S.O.-a, kako su ga predložile sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno odobrava novi sastav.

Što se tiče imenovanja članova/članica Ureda Predsjedništva MR.S.O.-a-predlažu se sljedeći članovi, vodeći računa o tome da će – sukladno čl. 4. st. 1 Statuta MR.S.O.-a – člana koji će zastupati sindikalne organizacije regije Veneto u dvogodišnjem razdoblju 2021-2023 birati USR CISL Veneto:

 • Roberto Treu (potvrđeni), za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Mariateresa Bazzaro (nova, preuzima funkciju Luciana Bordina), za USR CISL Furlanija Julijska Krajina;
 • Michele Berti (potvrđeni), za UR UIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Cinzia Bonan (nova, preuzima funkciju Paola Righettija), za USR CISL Veneto;
 • Slobodan Kapor (potvrđeni) i Nives Scomersich (potvrđena), za SSSH – Ured Istarske županije, i Juraj Šoljić (potvrđeni) i Petra Vaci (potvrđena), za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije.

Stavlja se na glasovanje novi sastav Ured a Predsjedništva MR.S.O.-a kako su ga predložile sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja novi sastav uz zahvale Paolu Righettiju kao izlazećem članu iz Ureda Predsjedništva MR.S.O.-a koji je zastupao CGIL, CISL i UIL Veneto, na doprinosu aktivnostima MR.S.O.-a u dvogodišnjem razdoblju 2019-2021, uvelike pogođenom pandemijom COVID-19.

Vezano uz imenovanje Predsjednika MR.S.O.-a , predlaže se sljedeći član:

 • Michele Berti (potvrđeni) za UR UIL Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se na glasovanje imenovanje Predsjednika MR.S.O.-a, kako su predložile sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O.-a usvaja prijedlog sa 10 glasova za, 1 suzdržanim i 0 glasova protiv.

Konačno, prisutne se podsjeća da se, sukladno čl.4. st.3. Statuta MR.S.O.-a, potpredsjednik/ica MR.S.O.-a imenuje na sljedećoj sjednici Ureda Predsjedništva MR.S.O.-a.

2. Iznose se 3 makro-točke iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2020. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • „Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5. R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 26.666,67;
 • „Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 627,49;
 • Doprinos sindikalnih organizacija članica S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti€ 6.766,67.

Dakle, primici ukupno iznose € 34.060,83.

Što se pak tiče 2 makro-točke iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2020. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • „Prekogranične aktivnosti” € 33.960,83;
 • „Taksa na tekući račun” € 100,00.

Ukupno, dakle, izdaci iznose € 34.060,83, što je omogućilo da se i za 2020. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.

Kako je običaj, iako je 2020. uvelike bila pogođena pandemijom COVID-19, slijedi kratak opis aktivnosti koje je MR.S.O. ostvario u toj godini te odgovarajućih troškova koji su doveli do gore navedenih potrošenih iznosa. Što se tiče makro-točke vezane uz izdatke pod nazivom „Prekogranične aktivnosti”, prisutni/e dobivaju dva sažeta prikaza troškova nastalih u 2020., podijeljenih po vrsti izdatka i vrsti događaja u svrhu omogućavanja boljeg razumijevanja nastalih troškova. Budući da nema specifičnih zahtjeva za pojašnjenjem, stavlja se na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2020. g., na temelju izloženog. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja Izvještaj.

3. U skladu sa standardnom praksom, prisutne se poziva da iznesu prijedloge vezano uz aktivnosti MR.S.O.-a za 2020. g. Otvara se rasprava tijekom koje se iznosi niz prijedloga:

 • nastaviti pratiti razvoj stanja uvođenja jedinstvene europske valute euro u Hrvatskoj, s provjerom trenutačnog stanja sredinom 2022., i vodeći računa o tome da je uvijek moguće ponovno načeti tu temu ako bude bilo kritičnih pitanja;
 • razmotriti do kojih je posljedica pandemije Covid-19 došlo na tržištu rada u Italiji i Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na turistički sektor;
 • posvetiti jednu sjednicu detaljnom razmatranju mogućnosti da se MR.S.O. zauzme za osnivanje GECT-a (Europske skupine za teritorijalnu suradnju) među općinama jadranskog priobalja u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, što se već pokušalo prije nekoliko godina, iako bez uspjeha, i to vjerojatno zbog previše složene strukture tijela;
 • ponovno pokušati sastaviti pregled raspoloživih europskih fondova za suradnju između Italije i Hrvatske, provjerivši osobito moguću ulogu koju isti mogu imati kod projekata na regionalnoj razini u te dvije države;
 • pozorno pratiti postupak ulaska Hrvatske u Šengenski prostor, iako je malo vjerojatno da će do toga doći 2022.;
 • raspravljati o temi zaštite planeta i prirodnog okoliša te o politikama suočavanja sa sve očitijim i učestalijim elementarnim nepogodama te razmotriti ulogu koju sindikati mogu imati u tom epohalnom izazovu. Ciljati na osviještenje javnosti, osobito mladih, u vezi sa svakodnevnim ponašanjem koje može pridonijeti razvoju sveopće svijesti o zaštiti okoliša, primjerice mora ili u pogledu odvojenog sakupljanja otpada, koje u Hrvatskoj bilježi vrlo nisku razinu i kreće se oko prosječne vrijednosti od 30%;
 • ocijeniti zauzimanje položaja u pogledu tzv. „balkanske rute”, puta kojim u Italiju, a preko Hrvatske i Slovenije pristižu stotine osoba u potrazi za boljim životom. Radi se o tražiteljima azila i međunarodne zaštite, koji bježe od rata i siromaštva te su često prepušteni samima sebi, bez ikakve potpore, a u nekim slučajevima izloženi su i pogibiji;
 • detaljnije raspraviti o temi demografske krize koja je aktualna za obje zemlje, ali osobito za Hrvatsku, i o tzv. „odljevu mozgova”. Vodeći računa o tome da je 2022. izabrana za Europsku godinu mladih, te krenuvši od određenih makroskopskih pojava, poput činjenice da u Venetu mladi, izgleda, više ne žele raditi u sektoru sezonskog turizma te da se posljednjih godina otprilike 200.000 mladih iselilo u inozemstvo u potrazi za boljim životom, treba ispitati jesu li te tendencije povezane s nestabilnijim radnim mjestima. Utvrditi koje bi makroekonomske i demografske politike mogle biti najučinkovitije u suzbijanju tih pojava;
 • ispitati temu rodnih nejednakosti u radnim okruženjima u Italiji i Hrvatskoj, s fokusom na određene sektore dviju zemalja te detaljnije razmotrivši aspekte uloga i plaća.
 •  

Nakon bogate rasprave među sudionicima u vezi s iznesenim prijedlozima, svi su suglasni da se prijedlog programa rada MR.S.O.-a za 2022., kako je prethodno naveden, dostavi na odobrenje Glavnoj skupštini MR.S.O.-a. Suglasni su da se odluka o njegovoj realizaciji povjeri, što se tiče načina i obujma posla, Uredu Predsjedništva MR.S.O.-a, koji će svoje odluke donijeti vodeći računa o financijskim sredstvima koja MR.S.O.-u za 2022. godinu bude dodijelila Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, sukladno čl. 57.a Uredbe sa zakonodavnom snagom br. 18 iz 2005. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Kolege/ice iz SSSH-a izražavaju svoju solidarnost sindikalnim organizacijama koje će narednog 16. prosinca sudjelovati u općem štrajku.

Nakon što je još jednom provjerio ima li komentara od strane prisutnih članova/ica, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 19.05.

Zapisničar
Michele Berti