Seminar “Kolektivno pregovaranje u sektoru trgovine u Italiji i Hrvatskoj kroz prizmu sličnosti i različitosti”, 29.11.2007.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U SEKTORU TRGOVINE U ITALIJI I HRVATSKOJ
KROZ PRIZMU SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI

 Hotel Eden
Ulica Luja Adamovića – Rovinj
Četvrtak 29. studenog 2007. od 15,00 do 19,00 sati

Program seminara

15,00 sati – Početak rada

  • Pozdravne riječi – Jadranka Tomašić, zamjenica predsjednika Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Uvodni govor – Luca Visentini, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Govor Giannia Rodilosso, glavni tajnik UILTuCS
  • Govor Dragice Mišeljić, predsjednica STH
  • Govor Michelea Berti, autor istraživanja/studije o usporedbi kolektivnog pregovaranja u sektoru trgovine u Italiji i Hrvatskoj

16.30 sati – Pauza za kavu

17.00 sati – Nastavak rada

  • Rasprava
  • Zaključak – Ana Knežević, predsjednica SSSH

19,00 sati – Završetak rad

Predviđeni su doprinosi kolega iz CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanija Julijska Krajina i Veneto, te SSSH Jugozapadna Hrvatska