Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 10.12.2019.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 10. prosinca 2019. g. u Trstu, u sjedištu ENFAP-a Furlanija Julijska Krajina na adresi Via San Francesco d’Assisi 25.

Prisutni su:

 1. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Paolo Righetti (CGIL Veneto);
 3. Mariateresa Bertelli (USR CISL Furlanija Julijska Krajina, predstavnica koja zamjenjuje Luciana Bordina);
 4. Mariateresa Bazzaro (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Anna Orsini (USR CISL Veneto, punomoć dana Mariateresi Bazzaro);
 6. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 7. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto, punomoć dana Micheleu Bertiju);
 8. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 9. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 10. Roberto Erman (SSSH – Ured Istarske županije);
 11. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 12. Ingrid Čavić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 13. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Villiam Pezzetta (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Giacinto Menis (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Snježana Vrancić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 4. Lorena Radošević (SSSH – Ured Istarske županije);
 5. Dragan Tomazin (SSSH – Ured Istarske županije).

Osim toga, u svojstvu gosta prisutan je:

 1. Stefano Facin (CGIL Veneto).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je sljedeći:

 1. imenovanje statutarnih organa MR.S.O.-a.;
 2. potvrda financijskog izvještaja za 2018. godinu;
 3. planiranje aktivnosti za godinu 2020.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 14.13. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da, prema Statutu, 2019. g. Glavna skupština treba obnoviti statutorne organe MR.S.O.-a, pristupa se – na temelju članka 3. stavka 1. , članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. Statuta MR.S.O.-a – njihovu ponovnom imenovanju.

Što se tiče imenovanja članova/ica Glavne skupštine MR.S.O.-a, predlažu se sljedeći kandidati:

 • Villiam Pezzetta (punopravni član, potvrđen) i Roberto Treu (punopravni član, potvrđen), za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Luciano Bordin (punopravni član, potvrđen), Mariateresa Bertelli (predstavnica koja zamjenjuje Luciana Bordina, potvrđena), Mariateresa Bazzaro (punopravna članica, potvrđena) i Umberto Brusciano (predstavnik koji zamjenjuje Mariateresu Bazzaro, potvrđen), za USR CISL Furlanije Julijske Krajine;
 • Giacinto Menis (punopravni član, potvrđen) i Claudio Cinti (predstavnik koji zamjenjuje Giacinta Menis, potvrđen), Michele Berti (punopravni član, potvrđen) i Gianfranco Flora (predstavnik koji zamjenjuje Michelea Bertija, potvrđen), za UR UIL Furlanije Julijske Krajine;
 • Paolo Righetti (punopravni član, potvrđen) i Stefano Facin (predstavnik koji zamjenjuje Paola Righettija, novi), za CGIL Veneto;
 • Anna Orsini (punopravna članica, potvrđena), za USR CISL Veneto;
 • Gerardo Colamarco (punopravni član, potvrđen) i Brunero Zacchei (predstavnik koji zamjenjuje Gerarda Colamarca, potvrđen), za UR UIL Veneto;
 • Slobodan Kapor (punopravni član, potvrđen), Nives Scomersich (punopravna članica, potvrđena), Dragan Tomazin (punopravni član, potvrđen) i Roberto Erman (punopravni član, potvrđen), za SSSH – Ured Istarske županije, te Juraj Šoljić (punopravni član, potvrđen), Snježana Vrančić (punopravna članica, potvrđena), Petra Vaci (punopravna članica, potvrđena) i Ingrid Čavić, za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije.

Nadalje, kandidiranje drugog/e punopravnog člana/punopravne članice kao zamjene za Lorenu Radošević koja je otišla u mirovinu, za SSSH – Ured Istarske županije, utvrdit će se do sljedeće sjednice Ureda Predsjednika MR.S.O.-a. Stavlja se dakle na glasovanje novi sastav Glavne skupštine MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane sindikalnih organizacija članica. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Vezano uz imenovanje članova/članica Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, predlažu se sljedeći kandidati, imajući u vidu da će – na temelju članka 4. stavka 1. Statuta MR.S.O.-a – CGIL Veneto odabrati člana/icu koji/a će predstavljati sindikalne organizacije Regije Veneto u dvogodišnjem razdoblju 2019. g.–2021. g.:

 • Roberto Treu (potvrđen), za CIGL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Luciano Bordin (potvrđen), za USR CISL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Michele Berti (potvrđen), za UR UIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Paolo Righetti (novi, preuzima funkciju Gerarda Colamarca), za CGIL Regije Veneto;
 • Slobodan Kapor (potvrđen) i Nives Scomersich (potvrđena), za SSSH – Ured Istarske županije, te Juraj Šoljić (potvrđen) i Petra Vaci (potvrđena), za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije.

Stavlja se, dakle, na glasovanje novi sastav Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane sindikalnih organizacija članica. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog, no najprije zahvaljuje Gerardu Colamarcu, izlaznim članovima Ureda Predsjednika MR.S.O.-a koji predstavljaju CGIL, CISL i UIL Regije Veneto, na doprinosu uspješnim aktivnostima MR.S.O.-a u dvogodišnjem razdoblju 2017-2019.

Konačno, što se tiče imenovanja Predsjednika MR.S.O.-a, predlaže se sljedeći kandidat:

 • Michele Berti (potvrđen) za UR UIL Regije Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se dakle na glasovanje imenovanje Predsjednika MR.S.O.-a, kako su ga predložile sindikalne organizacije članice. Glavna skupština MR.S.O.-a usvaja prijedlog s 11 glasova za, 1 suzdržanim i 0 protiv.

Podsjećaju se na kraju prisutni/e članovi/članice, na temelju članka 4. stavka 3. Statuta MR.S.O.-a, da će Potpredsjednik/ica MR.S.O.-a biti imenovan/a na sljedećoj sjednici Ureda Predsjednika MR.S.O.-a.

2. Iznose se 3 makro-točke iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2018. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5. R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 37.500,00;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 2.199,72;
 • Doprinos sindikalnih organizacija članica S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti€ 10.068,68.
 •  

Dakle, primici ukupno iznose € 49.768,40.

Što se pak tiče 2 makro-točke iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2018. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • “Prekogranične aktivnosti” € 49.668,40;
 • “Taksa na tekući račun” € 100,00.

Ukupno, dakle, izdaci iznose € 49.768,40, što je omogućilo da se i za 2018. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.

Zatim slijedi kratak opis aktivnosti koje je MR.S.O. ostvario u 2018.g te odgovarajućiih troškova koji su doveli do gore navedenih potrošenih iznosa. Što se tiče makro-točke vezane uz izdatke pod nazivom “Prekogranične aktivnosti”, prisutni/e dobivaju dva sažeta prikaza troškova nastalih u 2018., podijeljenih po vrsti izdatka i vrsti događaja u svrhu omogućavanja boljeg razumijevanja nastalih troškova. Osim toga, na margini Izvještaja o novčanim tokovima, ističe se da su ciljevi koje je MR.S.O. postavio za 2018. u biti ostvareni, osim dijela vezanog za aktivnosti analize potrebnih stručnih vještina u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj, s obzirom na krizu u kojoj su se upravo te godine našli hrvatski proizvodni pogoni. Nadovezavši se na temu, kolege iz SSSH-a prisutne su informirali o najnovijem razvoju stanja u brodogradilištima u Puli i Rijeci, navodeći da je izgledno da će u 2020. g. doći do privatizacije navedenih proizvodnih pogona, iako dotad još nisu bili poznati konkretni mogući kupci. Što se tiče brodogradilišta “Uljanik” u Puli, koji je već u postupku likvidacije, namjera je da se stvori upravljački model sličan onome riječkog brodogradilišta “3.maj”, iako postoji još mnoštvo nedoumica. U oba slučaja, i u Puli i u Rijeci radi se i dalje, zahvaljujući i zajmovima, na dovršavanju brodova čija je gradnja započela prije nastupa krize.

Budući da nema specifičnih zahtjeva za pojašnjenjem, stavlja se na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2018. g., na temelju izloženog. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja Izvještaj.

3. Prisutni članovi/ice pozvani su da predstave prijedloge vezano uz aktivnosti MR.S.O.-a za 2020. g. No, prije početka rasprave te u skladu s već spomenutim na sjednici Ureda Predsjednika MR.S.O.-a od 25. lipnja, Predsjednik podsjeća da:

 • godine 2020., točnije 19. lipnja, MR.S.O. slavi 25. obljetnicu postojanja. Radi se o obljetnici koju bi, na prijedlog Predsjednika, trebalo prikladno i obilježiti, i to tako da se organizira događaj na kojem bi se osvrnuli na najznačajnije trenutke u povijesti MR.S.O.-a te na koji bi trebalo pozvati, osim Regionalnog pročelnika za rad Furlanije Julijske Krajine – tijelo koje je oduvijek financiralo značajan dio naših aktivnosti – i sve osobe iz različitih sindikalnih organizacija koje su godinama promicale naše aktivnosti ili bile dijelom, u različitim ulogama, naših statutornih organa. To bi ujedno bila i prilika za pokretanje obnovljene verzije internetske stranice MR.S.O.-a, čije se ažuriranje privodi kraju, a na kojoj će biti moguće proučiti svu dokumentaciju posvećenu svim inicijativama koje je MR.S.O. proveo tijekom svojih 25 godina postojanja.

Nakon prijedloga Predsjednika, iznose se sljedeći prijedlozi:

 • nastaviti pratiti razvoj stanja u hrvatskim brodogradilištima Grupe Uljanik d.d., s posebnom pažnjom na razinu zaposlenosti u dva proizvodna pogona Sjevernog Jadrana;
 • proučiti moguće pozitivne posljedice u vidu prestanka rada na crno prekograničnih radnika/ica s prebivalištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni/e u kućanstvima na talijanskom tržištu rada, kao rezultat nedavno uvedene mjere u hrvatskom zakonodavstvu a kojoj je cilj rješavanje nedostatka radne snage u hrvatskoj. Radi se o mogućnosti umirovljenika/ica da budu zakonito zaposleni do najviše 4 sata dnevno, a da time ne ugroze pravo na iznos mirovine koju primaju u toj zemlji;
 • s obzirom na značajan broj hrvatskih radnika/ica prisutnih i zaposlenih u talijanskim brodogradilištima Sjevernog Jadrana u sklopu ugovora o javnoj nabavi, pratiti razvoj propisa u pogledu Zakona o javnoj nabavi u Italiji;
 • nastavno da prethodnu točku, učiniti sve što je moguće kako bi se pratio broj hrvatskih radnika/ica zaposlenih u talijanskim brodogradilištima Sjevernog Jadrana;
 • vrativši se na temu na kojoj je MR.S.O. već ulagao napore 2005. i 2006.g., pratiti razinu delokalizacije talijanskih poduzeća u Hrvatskoj.

Nakon plodne rasprave među sudionicima/ama u vezi s iznesenim prijedlozima, stavlja se na razmatranje Generalne skupštine MR.S.O.-a prijedlog programa rada MR.S.O.-a za 2020.g., kako je gore opisano, imajući na umu da će o načinu i opsegu realnog provođenja istog odlučiti Ured predsjednika MR.S.O-a, koji će odluke donijeti na temelju financiranja koje će Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina dodijeliti MR.S.O-u za 2020. g., u skladu s člankom 5. R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. Glavna skupština MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

4. Za posljednju točku dnevnog reda nema komentara.

Nakon što je još jednom provjerio ima li drugih komentara od strane prisutnih članova/ica, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 15.56 sati.

Zapisničar
Michele Berti