Poziv na tiskovnu konferenciju radi predstavljanja dvojezičnog vodiča o preprekama mobilnosti pograničnih radnika, 09.12.2016.

POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU

Poštovani,

Talijansko-Hrvatski Međuregionalni sindikalni odbor “Sjeverni Jadran”, koji okuplja sindikalne organizacije CGIL, CISL, UIL i SSSH jedan je od četrdeset i pet takvih odbora u Europi koji su osnovani na inicijativu Europske konfederacije sindikata (ETUC) sa ciljem povezivanja, bolje suradnje i zajedničkog djelovanja sindikalnih organizacija u pograničnim područjima, kako među zemljama članicama EU tako i zemljama kandidatkinjama.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na

konferenciju za medije,
koja će se održati dana 12.prosinca 2016.godine u 11.00 sati,
u prostorijama Teritorijalnog ureda Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u Rijeci,
Dom sindikata “Franjo
Belulović”, Krešimirova 4/I kat

Na konferenciji će u sklopu aktualnosti iz rada Međuregionalnog sindikalnog odbora biti predstavljen Vodič pod nazivom

Pogranični rad između Italije i Hrvatske
Orijentacijski vodič o pravima i o pristupanju problemu prepreka u mobilnostu radnika
”.

U Vodiču se na prihvatljiv i pristupačan način ukazuje na prepreke mobilnosti i ostvarenja prava pograničnih radnika/radnica s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji rade u Republici Italiji, prvenstveno u regijama Furlanije Julijske krajine i Veneto, uz intenciju usmjerenja i pružanja osnovnih informacija pograničnim radnicima kako bi upoznali svoja prava iz nekih posebnih područja i kako bi se mogli bolje suočiti s poteškoćama s kojima se ovaj oblik rada na prekograničnom području između ovih dviju zemalja još uvijek susreće.

Rijeka, 9.12.2016.

Talijansko-Hrvatski Međuregionalni
sindikalni odbor “Sjeverni Jadran”
Slobodan Kapor, dopredsjednik, v.r.

U prilogu: izvadak iz orijentacijskog vodiča
Preuzmi u PDF formatu