Glavna skupština

Villiam Pezzetta

Član Glavne skupštine CGIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Roberto Treu

Član Glavne skupštine - CGIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Alberto Monticco

Član Glavne skupštine - RSS CISL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Mariateresa Bazzaro

Članica Glavne skupštine - RSS CISL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Matteo Zorn

Član Glavne skupštine - RS UIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Michele Berti

Član Glavne skupštine - RS UIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Paolo Righetti

Član Glavne skupštine - CGIL Veneto – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Cinzia Bonan

Članica Glavne skupštine - RSS CISL Veneto – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Giannino Rizzo

Član Glavne skupštine - RS UIL Veneto – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Valter Knapić

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Nives Scomersich

Članica Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Damir Lučić

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Roberto Erman

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Bruna Vlašić-Jakovčić

Članica Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Petra Vaci

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Juraj Šoljić

Član Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Snježana Turkušić

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.

Ingrid Čavić

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 01.12.2023.