Glavna skupština

Villiam Pezzetta

Član Glavne skupštine CGIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Roberto Treu

Član Glavne skupštine - CGIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Luciano Bordin

Član Glavne skupštine - RSS CISL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Mariateresa Bazzaro

Članica Glavne skupštine - RSS CISL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Matteo Zorn

Član Glavne skupštine - RS UIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Michele Berti

Član Glavne skupštine - RS UIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Paolo Righetti

Član Glavne skupštine - CGIL Veneto – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Cinzia Bonan

Članica Glavne skupštine - RSS CISL Veneto – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Giannino Rizzo

Član Glavne skupštine - RS UIL Veneto – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Slobodan Kapor

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Nives Scomersich

Članica Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Damir Lučić

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 23.09.2022.

Roberto Erman

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Bruna Vlašić-Jakovčić

Članica Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Petra Vaci

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Juraj Šoljić

Član Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 06.12.2021.

Snježana Turkušić

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 09.06.2022.

Ingrid Čavić

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 23.09.2022.