Glavna skupština

Villiam Pezzetta

Član Glavne skupštine CGIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 20.12.2019.

Roberto Treu

Član Glavne skupštine - CGIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Luciano Bordin

Član Glavne skupštine - RSS CISL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Mariateresa Bazzaro

Članica Glavne skupštine - RSS CISL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Giacinto Menis

Član Glavne skupštine - RS UIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Michele Berti

Član Glavne skupštine - RS UIL Furlanija Julijska Krajina – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Paolo Righetti

Član Glavne skupštine - CGIL Veneto – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Cinzia Bonan

Članica Glavne skupštine - RSS CISL Veneto – obnaša tu funkciju od 25.11.2020.

Gerardo Colamarco

Član Glavne skupštine - RS UIL Veneto – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Slobodan Kapor

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Nives Scomersich

Članica Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Dragan Tomazin

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 20.12.2019.

Roberto Erman

Član Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 20.12.2019.

Bruna Vlašić-Jakovčić

Članica Glavne skupštine - SSSH Istra – obnaša tu funkciju od 29.09.2020.

Petra Vaci

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Juraj Šoljić

Član Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 20.12.2019.

Snježana Vrančić

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.

Ingrid Čavić

Članica Glavne skupštine - SSSH Primorsko-goranska županija – obnaša tu funkciju od 10.12.2019.