Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 16.05.2003.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 16. svibnja 2003. održana je Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora 3 Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Hrvatska Istra.

Prisutni: Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina, zamjenski član), Silvano Hrelja (SSSH Istra), Luciano Del Rosso (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska Krajina), Monica Ukmar (umjesto Roberta Treua, CGIL Furlanija Julijska Krajina), Umberto Brusciano (CISL Furlanija Julijska Krajina), Giuliano Sadar (UIL Furlanija Julijska Krajina) u ulozi promatrača i zapisničara.

Sjednica Glavne skupštine ima sljedeći dnevni red:

  1. programiranje aktivnosti za 2003. Godinu;
  2. među aktivnostima pod točkom 1., organizacija kongresa za prikaz rezultata istraživanja/studije o izvedivosti bilateralnog sporazuma o pograničnom radu između Talijanske i Hrvatske Vlade;
  3. određivanje sastava članova M.S.O. 3;
  4. razno.

Sjednica je započela u 17,40 sati s prijedlogom od strane Luce Visentinija da se započne s točkom 3 dnevnog reda. Glavna skupština prihvaća Visentinijev prijedlog.

3. Luca Visentini obavještava nazočne o zajedničkom prijedlogu Giovannija Della Valle (CISL Veneto), Luciana Levi Bettin (CGIL Veneto), Gerarda Colamarco (UIL Veneto), poslanom e-mail-om cijeloj Glavni Skupštini, o imenovanju Giovannija Della Valle za člana Predsjedništva umjesto Antonia Zetta (CGIL Veneto) koji je podnio ostavku. Na taj se način zatvara kratka faza nedoumice vezana za konačno određivanje članova Predsjedništva. Luca Visentini daje na glasanje to imenovanje. Glavna skupština jednoglasno bira Giovannija Della Valle za novog člana Predsjedništva.

1. Luca Visentini obavještava nazočne o mogućnosti dodatnog financiranja aktivnosti M.S.O.-a, odlučenog zakonom vezanim za Regionalnu financijsku ustanovu. Budući da M.S.O. namjerava podnijeti zahtjev za dobivanje financijskih sredstava, odlučuje da se konačna odluka o aktivnosti M.S.O.-a u 2003. godini odgodi za sastanak Predsjedništva koji će se održati u lipnju, a onda će već biti poznati način i rokovi za upućivanje zahtjeva financijske potpore. Glavna skupština prihvaća prijedlog.

2. Među predviđenim aktivnostima za 2003. godinu potvrđuje se namjera organizacije kongresa koji bi predstavljao završetak aktivnosti proučavanja o mogućnosti postizanja dogovora Vlada Italije i Hrvatske o aktualnoj temi vezanoj za pogranični rad u Furlaniji Julijskoj krajini. Tu je aktivnost predložio Silvano Hrelja tijekom zadnjeg sastanka Predsjedništva. S tim u vezi Luca Visentini obavještava da je ured MSO 3 već poduzeo određene aktivnosti radi ishodovanja tekstova nekih sličnih bilateralnih međudržavnih sporazuma (npr. Njemačka-Češka i Poljska) radi njihovog uspoređivanja. Luca Visentini međutim predlaže da se u taj posao ne upletu diplomacije dviju zemalja, radi izbjegavanja bilo kakvog uplitanja u posao kojeg talijanska diplomacija želi odraditi u smislu postizanja sličnog sporazuma s Vladom Republike Slovenije.
Monica Ukmar podsjeća da je takvu studiju izradila Regija Furlanija Julijska krajina u odnosu na Sloveniju. Ta studija međutim nije dovela do ničeg konkretnog jer je Slovenija započela s procesom pridruživanja Europskoj uniji pa zbog toga ta mogućnost više nije bila aktualna. Predlaže da se s tim u vezi razmotri predmetni dokument. Giovanni Fania predlaže da se ne zanemari Udinski Traktat iz 1982. kao polazišna točka, koji predstavlja uspjeli primjer bilateralnog sporazuma u tom pogledu.
Na upit Luce Visetinija, Silvano Hrelja se slaže s idejom o organiziranju tog kongresa u Istri, radije nego u Italiji, i zbog ekonomskih razloga zbog kojih bi mogao prisustvovati veći i stručniji broj ljudi, između ostalog i inozemnih. Silvano Hrelja dodaje da je po njegovim saznanjima, kretanje pograničnih radnika prema Italiji otprilike 35.000 (20.000 iz Istre i 15.000 iz Primorsko-goranske županije). Do tog podatka sindikat je došao oduzevši ukupnom broju stanovnika radne dobi s prebivalištem na tom teritoriju, broj efektivno zaposlenih zbrojen sa službeno nezaposlenim stanovnicima. Ostaje otprilike taj broj i to su značajne naznake koje dovode do zaključka da ta količina ljudi vjerojatno radi u Italiji.
Michele Berti predlaže da u svakom slučaju da se na ovaj kongres stigne ne samo s izradom komparirane studije, već sa što preciznijim prijedlogom vezanim za sadržaj jednog komparativnog sporazuma o pograničnom radu. S tim u vezi ističe važnost sporazuma između Njemačke, Češke i Poljske jer, bar što se tiče njemačkog djela, daje se ovlaštenje Laenderima da odrede broj radnika koji će biti prihvaćeni godišnje na njemački teritorij. Čini se da se ova posebnost slaže s tvrdnjama raznih talijanskih regionalnih poglavarstava koje traže autonomiju od Vlade za određivanje kvota ulaska za radnike iz zemalja koje ne pripadaju Europskoj uniji. Podsjeća također da ukoliko se ne dođe do dogovora o bilateralnom sporazumu, postoji rizik da sudbina hrvatskih radnika zaposlenih u Furlaniji Julijskoj krajini ostane ilegalna, odnosno rad na crno: kruta pravila postavljena od strane Bossija i Finija teško se slažu s potrebama ove radne snage i njihovih talijanskih poslodavaca koji se odavno koriste pograničnom radnom snagom.
Giuliano Sadar dodaje da također postoji sporazum o pograničnom radu između austrijskog Landa iz Burgerlanda i Mađarske koji bi mogao pružati dodatne parametre za izradu studije iz ove točke: M.S.O. si uzima za obavezu da primjeni svaki tekst sporazuma koji obuhvaća ovo pitanje i koji bi mogao biti koristan.
Glavna skupština je suglasna da se povjeri Predsjedništvu – koje će se sastati u lipnju – zadatak da odredi organizacijske detalje te inicijative, predviđene za jesenje mjesece.

4. Silvano Hrelja pita da li M.S.O. može financirati jedno njegovo putovanje u Bruxelles na jedan kongres koji će se održati 12. i 13. lipnja o.g. Poziv je dobio od Europske konfederacije sindikata a tema kongresa je vezana za propise u pogledu sigurnosti na radnom mjestu. Glavna skupština odlučuje pozitivno.

Rad Glavne skupštine završava otprilike u 18.40 sati.

Zapisničar
Giuliano Sadar