Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovaranje u sektoru strojarstva i politike restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj”, 2008.

Istraživanje izradio Andrea Valenti

 • Shematski prikaz Nacionalnog kolektivnog ugovora o radu u sektoru privatne kovinoprerađivačke industrije te instalicije postrojenja, koji se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Dopunskog ugovora društva Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A., koji se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama radnika i poslodavaca u društvima BI “Brodosplit” d.d., Brodogradilište “Trogir” d.d., Brodogradilište “Kraljevica” d.d., BI “3. maj” d.d. i “Uljanik” d.d., koji se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavaca u društvima BI “3. MAJ” d.d., “3. MAJ” BRODOGRADILIŠTE d.d., “3. MAJ” MOTORI I DIZALICE d.d., “3. MAJ” TIBO – MATULJI d.d., “3. MAJ” STM d.o.o., “3. MAJ” UGOSTITELJSTVO d.o.o., “3. MAJ” SERVIS – MDU d.o.o., koji se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Usporedba kolektivnih ugovora u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu

Izvori hrvatske sindikalne i ugovorne dokumentacije

 • Kolektivni ugovor o pravima i obvezama zaposlenika i poslodavaca u društvima BI “Brodosplit” d.d.; Brodogradilište “Trogir” d.d.; Brodogradilište “Kraljevica” d.d.; BI “3. maj” d.d. i “Uljanik” d.d., koji se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i Poslodavca u društvima BI “3.MAJ” d.d., “3.MAJ” BRODOGRADILIŠTE d.d., “3.MAJ” MOTORI I DIZALICE d.d., “3.MAJ” TIBO – MATULJI d.d., “3.MAJ” STM d.o.o., “3.MAJ” UGOSTITELJSTVO d.o.o., “3.MAJ” SERVIS – MDU d.o.o., koji se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Stavovi SMH vezani za brodogradnju, 02.10.2008.
  Preuzmi u PDF formatu
 • Zaključci Glavnog odbora SMH u svezi restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta, 02.10.2008.
  Preuzmi u PDF formatu