Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 09.06.2022.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Zasjeda se dana 9. lipnja 2022. u Trstu, u Uredu predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH, na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Cinzia Bonan (USR CISL Veneto);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Luciano Bordin (zamjenik Mariaterese Bazzaro, USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 6. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 7. Petra Vaci (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije)
 8. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije).

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Imenovanje zamjenika predsjednika MR.S.O.-a;
 2. potvrda kandidiranih članova za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 3. ostvarene aktivnosti u 2022.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.33. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Kako je predviđeno stavkom 3. članka 4. Statuta i s obzirom da se radi o prvom zasjedanju Ureda predsjednika MR.S.O.-a, nakon što su 6. prosinca 2021. ponovno imenovani/e članovi u statutornim organima MR.S.O.-a, nastavlja se s imenovanjem zamjenika predsjednika. Za tu ulogu predlaže se:

 • Slobodan Kapor (potvrđen) za SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja i potvrđuje obvezu da sazove buduće sjednice po mogućnosti u ponedjeljak ili petak, kako bi se zamjeniku predsjednika olakšalo putovanje iz i u pravcu Zagreba početkom i koncem svakog tjedna.

2. Osim toga, prisutne se podsjeća da je tijekom sjednice Generalne skupštine MR.S.O.-a od 6. prosinca 2021., SSSH bio odgodio imenovanje svoja tri člana na Generalnoj skupštini te se obvezao priopćiti imena čim prije, a svakako do datuma sljedeće sjednice Ureda predsjednika MR.S.O.-a. Kako je u međuvremenu određen samo jedan od tri člana, nastavlja se s potvrdom tog člana na Generalnoj skupštini, odnosno:

 • Snježana Turkušić (punopravna, nova članica, dolazi na mjesto Snježane Vrancić), za SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima navedeno na znanje te poziva kolege/ice iz SSSH-a da što prije odrede i dva preostala člana.

3. Predsjednik daje detaljni sažetak opsežnog programa aktivnosti za tekuću godinu, koji je odobren kao prijedlog rada za 2022. u okviru sjednice Generalne skupštine MR.S.O.-a od 6. prosinca 2021., te poziva prisutne da utvrde i određene aktivnosti koje konkretno treba provesti. Među njima ističe sljedeće:

 • Nadzor postupka uvođenja eura u Hrvatsku te eventualne posljedice na životne troškove i kupovnu moć radnika/ica;
 • Ulazak Hrvatske u Schengenski prostor;
 • Ozbiljna demografska kriza u Hrvatskoj (a i u Italiji), i zbog tzv. “odljeva mozgova” mladih Hrvata koji odlaze u druge zemlje, osobito unutar EU-a.

Zatim preuzima riječ zamjenik predsjednika koji – uz već navedene teme – dodaje sljedeće novosti i komentare:

 • što se tiče uvođenja eura u Hrvatskoj, kao prvi element suzbijanja mogućih špekuliranja, hrvatska vlada uvela je obvezu dvojnog iskazivanja cijena sve robe od 1. srpnja i tijekom cijele 2023. Sada je već neupitno da će Hrvatska 1. siječnja 2023. biti 20. država Europske unije koja će usvojiti zajedničku valutu te smatra da se stoga na tu temu nema što puno reći;
 • što se pak tiče ulaska Hrvatske u Schengenski prostor, kaže da je izuzetno malo vjerojatno da se to dogodi do kraja 2022. Iako je hrvatska vlada ispunila sve tehničke zahtjeve, još uvijek postoje neriješena politička pitanja u Zajednici, osobito stoga što Hrvatska traži da bude u skupini s Rumunjskom i Bugarskom koje su podnijele zahtjev još ranije i kojima bi teško sjelo da ne uspiju ući i da ih prestigne država koja je nedavno pristupila EU-u. Osim toga, uz to postoji i neuobičajeno ozračje neusklađenosti između predsjednika Republike, Milanovića i šefa vlade Plenkovića, koje je izvor stalnih unutarnjih polemika i ne pomaže u postizanju cilja.

S njegove strane, pak, budući da je poznato da je u međuvremenu postignuta suglasnost na razini zajednice u pogledu sadržaja europske Direktive o minimalnim plaćama, iako svjestan da tu temu MR.S.O. nije uključio u program rada za 2022., predlaže da se izradi usporedba posljedica tog teksta na tržišta rada u Italiji i Hrvatskoj. Kaže, osim toga, da se u okviru sindikata u njegovoj zemlji očekuje poboljšanje što se tiče reguliranja minimalne plaće, koje bi moglo predstavljati osnovu na kojoj se dalje može razviti sektorsko kolektivno pregovaranje.

Nadovezuje se Cinzia Bonan koja podsjeća da na talijanskoj razini konfederacijski talijanski sindikati imaju različite stavove na temu minimalne plaće i da stoga kod neke hipotetske usporedbe na tu temu treba prije analizirati i precizno navesti različite stavove na terenu, ali se u suštini slaže s prijedlogom zamjenika predsjednika. Osim toga, predlaže da se istovremeno razvije analiza demografskih dinamika u regijama i županijama za koje je MR.S.O. teritorijalno nadležan, i pokuša analizirati bi li usvajanje minimalne plaće moglo ići u korist preokreta demografskog pada na tim područjima.

Riječ preuzima i Roberto Treu koji podržava inicijativu i predlaže da se u nju uključe i sindikati iz Slovenije koji imaju već provjereno iskustvo s minimalnom plaćom, kao i Europska konfederacija sindikata koja je pratila cijeli proces Direktive vezano uz reguliranje te teme.

Kao zaključak plodne rasprave među prisutnima, predsjednik prihvaća izložene prijedloge i, po već provjerenoj metodi MR.S.O.-a te vjerujući da će se u međuvremenu objaviti i Službeni list Europske unije i Direktiva o minimalnoj plaći, predlaže da se organizira dvodnevni seminar od po pola radnog dana, po mogućnosti u hotelu u nekom hrvatskom odredištu koje još treba utvrditi, na temu usporedbe posljedica koje bi usvajanje minimalne plaće moglo imati na tržišta rada u Italiji i Hrvatskoj. Osim toga, predlaže i da se u okviru tog seminara analizira i bi li usvajanje minimalne plaće u te dvije zemlje moglo obrnuti tendenciju demografskog pada u Italiji i Hrvatskoj, osobito u regijama i županijama za koje je teritorijalno nadležan MR.S.O. Usto, s obzirom na to da su prisutni izjavili da njihovi sindikati imaju kongrese na kojima moraju sudjelovati ujesen 2022. (UIL od 13. do 15. listopada, SSSH 1. i 2. prosinca, CGIL u prosincu), svu su suglasni da se za organizaciju predmetnog seminara razmotri druga polovica listopada i cijeli mjesec studeni. Konačno, s obzirom na važnost koju će ulazak Hrvatske u Schengenski prostor imati za slobodno kretanje pograničnih radnika/ica između Italije i Hrvatske, s pretpostavkom da se do kraja 2022 ukloni politička prepreka, predsjednik predlaže da se organizira i proslava tog povijesnog događaja. Stoga se prijedlog daje na usvajanje Uredu predsjednika MR.S.O.-a koji ga jednoglasno usvaja.

4. Nema zahtjeva za riječ vezano uz posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih zahtjeva za riječ, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.39.

Zapisničar
Michele Berti