Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 13.10.2009.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 13. listopada 2009. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Emilio Viafora (CGIL Veneto), Nataša Ciabatti (CGIL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Roberta Treua koji je spriječen prisustvovati), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutan je i: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u svojstvu zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. organizacija seminara o usporedbi kolektivnog pregovaranja u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj;
  2. razmatranje nacrta teksta o mogućem bilateralnom sporazumu između Italije i Hrvatske o pograničnom radu;
  3. sazivanje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a;
  4. planiranje aktivnosti MR.S.O. –a u 2010. g.;
  5. razno.

Radni sastanak započinje u 11.10. Luca Visentini, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Za datum održavanja seminara koji za predmet ima usporedbu kolektivnog pregovaranja u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj predlaže se ponedjeljak 14. prosinca 2009. Nadalje, predlaže se da se to događanje održi u Hrvatskoj, po mogućnosti u Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska su prema tome zamoljeni da provjere s hotelom Sol Umag mogućnost održavanja predmetnog seminara, s obzirom na pozitivno iskustvo koje smo imali s organizacijom slične inicijative 2008. g., koja je bila posvećena usporedbi u sektoru brodogradnje. Predlaže se da se radionica provede u jednom prijepodnevnom bloku, u sklopu kojeg će autorica prvo izložiti istraživanje/komparativnu studiju o kolektivnom pregovaranju u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj, a nakon toga će se otvoriti rasprava između prisutnih sindikalnih predstavnika. Osim toga, preporučuje se na seminar pozvati konfederalnog tajnika E.K.S., Waltera Cerfedu. Prelazi se na prikaz strukture navedenog istraživanja/studije koja je već usuglašena s autoricom. No, stavlja se na znanje da još uvijek nije bilo moguće dobiti tekst dodatnog ugovora hotelskog lanca Sol Melià koji se primjenjuje u Italiji, a koji je potreban kako bi ga se moglo usporediti s ugovorom koji je unutar istog društva sklopljen i na snazi u Hrvatskoj, te da se, dakle, dovrši tekst samog istraživanja/studije. Stoga su prisutni kolege koji predstavljaju talijanske sindikalne kolege zamoljeni da kontaktiraju dotične organizacije u sektoru turizma, da se dođe do tog teksta i da ga autorica teksta istraživanja/studije što prije dobije. Na kraju se predlaže da se, s obzirom na vrijeme koje je potrebno da se istraživanje/studija prebaci na CD-rom, datum 30. studenog utvrdi kao konačni rok za predaju teksta, budući da će se tekst morati predstaviti na seminaru 14. prosinca. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Predstavlja se nacrt teksta koji je osmislio MR.S.O. i koji bi mogao biti tekst međunarodnog sporazuma o pograničnom radu između Italije i Hrvatske, predviđenog važećim talijanskim propisima o imigraciji. Kao što je poznato, taj je sporazum – koji vlade tih dviju zemalja nikad nisu potpisale – potreban kako bi se pogranični rad u Italiji mogao zakonito provoditi, uz napomenu slučaja kada se hrvatski/-a radnik/-ica odrekne statusa pograničnog/-e radnika/-ice ili je vezan za odluku da radi na crno. Ističe se kako trenutno taj nacrt sadrži samo izmjene i dopune koje bi bilo potrebno unijeti u talijansko zakonodavstvo u području imigracije i socijalne sigurnosti, kako bi se hrvatskim radnicima/-ama moglo omogućiti zakonito obavljanje pograničnog rada u Italiji. Stoga su kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska zamoljeni da utvrde koja bi načela hrvatskog zakonodavstva trebalo izmijeniti, kako bi se talijanskim radnicima/-ama mogao omogućiti zakoniti rad u Hrvatskoj, kao pograničnom/-oj radniku/-ici. Na kraju se stavlja na znanje da će, u slučaju finaliziranja nacrta predmetnog teksta s dijelovima koji nedostaju, biti svakako shodno javno ga predstaviti, u sklopu odgovarajuće tiskovne konferencije s hrvatskim medijima, koji se trebaju pozvati uoči seminara o kojemu pod 1.

3. Predlaže se da se godišnja sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a – kako nalaže tradicija – sazove uoči seminara o kojemu pod 1. Pobliže rečeno, iznosi se prijedlog da se radni sastanak Glavne skupštine održi u nedjeljno popodne 13. prosinca 2009., na način da se zaključi s večerom te da se članovima/-icama omogući odsjedanje u hotelu u kojemu će se sljedećeg dana održati navedeni seminar. Osim toga, s obzirom da će Glavna skupština morati obnoviti organe MR.S.O. –a – kako je već napomenuto na sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O –a lipnja – kolege iz prisutnih sindikalnih organizacija se pozivaju da tajništvu MR.S.O. –a dojave imena članova svoje organizacije s kojima eventualno namjeravaju zamijeniti one koji su trenutno na dužnosti. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Budući da znakovi koji dolaze od Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina nisu pozitivni te da nažalost idu u smjeru daljnjih smanjenja raspoloživih sredstava za aktivnosti MR.S.O. -a u 2010. g., potrebno je napraviti pripremu za planiranje smanjenog obujma aktivnosti za sljedeću godinu. Uzimajući u obzir da će samo s donošenjem regionalnog zakona o proračunu Furlanije Julijske Krajine, predviđenog za kraj mjeseca prosinca, biti moguće dobiti uvid u točan iznos raspoloživih sredstava, u svakom se slučaju opreza radi preporučuje da Ured predsjedništva MR.S.O. –a osmislio prijedlog umanjenog obujma aktivnosti koji će se podnijeti na procjenu Glavne skupštine. Stoga se predlaže da se na sljedećem zasjedanje Glavne skupštine MR.S.O. –a podnese na razmatranje sljedeći plan aktivnosti MR.S.O. –a u 2010. g.:

  1. provedba nacrta teksta o mogućem bilateralnom sporazumu između Italije i Hrvatske o pograničnom radu i
  2. samo u slučaju da to bude moguće s obzirom na iznos regionalne novčane potpore, izrada komparativne studije – s povezanim istraživanjem/dubinskom studijom – nacionalnog zakonodavstva Italije i Hrvatske u području radnog prava i sindikalnih prava.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.25.

Zapisničar
Michele Berti