Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 26.05.2015.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 26. svibnja 2015. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Milan (zamjena Paola Righettija, CGIL Veneto);
 3. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 5. Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 6. Juraj Šoljić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni:

 1. Umberto Brusciano (zamjena Elvija Di Lucentea, CISL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Loredana Gluhak (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. inicijative MR.S.O. –a uoči isticanja dvogodišnjeg razdoblja prijelaznih mjera za pravo mobilnosti osoba u radnom odnosu iz Hrvatske i Italije;
 2. provedba aktivnosti u 2015. g.;
 3. utvrđivanje predstavnika MR.S.O. –a pri Upravljačkom i Koordinacijskom odboru prekograničnog partnerstva EURES Euradria;
 4. razmatranje priključivanja MR.S.O. –a i njegovih ogranaka projektu Euradria 2016.;
 5. izmjena naziva, Statuta i logotipa MR.S.O. –a.;
 6. razno.

Radni sastanak započinje u 11.37. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. S obzirom da se približava kraj prvog dvogodišnjeg razdoblja prijelaznih mjera koje ograničavaju pravo slobodnog kretanja u svrhu radnog odnosa, koje je Italija donijela prema hrvatskim državljanima te Hrvatska prema talijanskim državljanima, podsjeća se na dvostruko događanje održano 27. lipnja 2013. na slovensko – hrvatskoj granici te slovensko – talijanskoj, kada je MR.S.O. apelirao na nacionalne vlasti da ne donesu takve mjere. Također se iznose informacije vezane za namjeru određenih nacionalnih vlasti u pogledu mogućnosti njihovog obnavljanja ili neobnavljanja za trogodišnje razdoblje 1. srpnja 2015. – 30. lipnja 2018.: Slovenija je izrazila želju da ih obnovi, dok se čini da Njemačka – prema onome što iznose hrvatski mediji – nema takvu namjeru. Nije poznata namjera Italije, budući da do ovog trenutka nisu procurile nikakve naznake, a Hrvatska će, pak, vrlo vjerojatno obnoviti ograničavajuće mjere samo prema državljanima onih zemalja čije vlade budu potvrdile zatvaranje vrata hrvatskim državljanima. Nastaje kratka rasprava među prisutnima, tijekom koje se potvrđuje namjera upućivanja apela talijanskoj i hrvatskoj vladi kako bi se spriječila dodatna razdoblja ograničavajućih mjera koje bi bile nerazumne i neopravdane. Međutim, podsjeća se da trenutno ozračje u Italiji nije baš naklonjenije strancima, što zbog humanitarne krize na Sredozemlju i zemljama Bliskog Istoka, koja je – između ostalog – uvjetovala i ishod nedavnih regionalnih izbora u Venet koji su iznjedrili pobjedu koalicije desnog centra, tako i zbog politika koje je talijanska vlada nedavno donijela s reformom rada. No, naglašava se kako je, prema neslužbenim izvorima iz Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina, talijanska vlada tijekom prošlih mjeseci samu regiju tražila mišljenje o tome smatraju li shodno ponoviti prijelazno mjere na dodatne tri godine i primili su negativan odgovor. Kao zaključak ovoj razmjeni mišljenja, potvrđuje se namjera MR.S.O. –a da organizira javnu akciju u znak podrške završetku prijelaznih mjera, koja bi se uobličila u samo jedno događanje, za razliku od 2014. g. kada su se organizirale dvije tiskovne konferencije u Trstu i Rijeci o pravima pograničnih radnika. Točnije, predlaže se sljedeće:

 1. ishoditi dva odvojena susreta, okvirno između 3. i 5. lipnja te između 11. i 12. lipnja, kod predsjednika Regionalnih odbora u Furlaniji Julijskoj Krajini i Venetu, dva talijanska područja koja u najvećoj mjeri bilježe prisutnost hrvatskih držaljana, tako da ih se osvijesti o mogućnosti izvršavanja pritiska na talijansku vladu kako bi odustala od obnavljanja gore navedenih mjera;
 2. sazvati tiskovnu konferenciju u Trstu, okvirno između 23. i 24. lipnja, na kojoj bi se medijima izložilo stajalište MR.S.O. –a koji se protivi obnavljanju prijelaznih mjera, te bi se istaknuo otvoreni stav važnih zemalja kao što je Njemačka;
 3. sastaviti pismo u obliku apela upućeno predsjedniku Vijeća ministara te ministru unutarnjih poslova i ministru rada u okviru talijanske vlade, u kojemu će se tražiti da odustanu od tih mjera u nadolazećem trogodišnjem razdoblju, i koje će se prenijeti medijima na tiskovnoj konferenciji navedenoj pod b);

Kako nema protivnih mišljenja, gore prikazani plan djelovanja podnosi se na usvajanje Uredu predsjedništva. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog te ovlašćuje predsjednika da pribavi potrebne kontakte za njegovu provedbu.

2.Sljedeća dva prijedloga aktivnosti podnose se na razmatranje Uredu predsjedništva:

 1. izrada usporedbe dvaju nacionalnih zakonodavstava u Italiji i Hrvatskoj u području ugovora o izvršavanju usluga i prodaje grane djelatnosti, što se u 2014. g. odlučilo odgoditi za tekuću godinu;
 2. provedba informativne aktivnosti o sektoru rada u kućanstvu i brige o nesamostalnim osobama, što se tiče značajnog broja hrvatskih državljana zaposlenih u Italiji, među kojima su mnogi/-e pogranični/-e radnici/-e, prema zahtjevu koji dolazi od nacionalnog SSSH.

Što se tiče usporedbe predložene pod a., predstavnici SSSH Jugozapadna Hrvatska podsjećaju kako reforma rada u Hrvatskoj nije još dovršena, budući da je donešeno tek 80% provedbenih dekreta: za tu usporedbu je stoga možda još prerano. Isti kolege izražavaju zadovoljstvo inicijativom navedenom pod b. Slijedi žustra rasprava iz koje proizlazi da nije jasno kako eventualno organizirati usporedbu pod a., dok postoji široka suglasnost za inicijativu pod b. Po završetku rasprave kolegama iz SSSH Jugozapadna Hrvatska se sugerira da što prije iznesu što precizniju uputu o tome kako pristupiti eventualnoj usporedbi navedenoj pod a., a postignuta je suglasnost o provođenju prijedloga pod b. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Budući da je Europska komisija odobrila plan aktivnosti u 2015. g. za prekogranično partnerstvo EURES Euradria, čiji je MR.S.O. pridruženi partner, odnosno nema vlastitih aktivnosti, pokazalo se nužnim utvrditi predstavnika MR.S.O. –a i njegove zamjene pri Upravljačkom odboru tog konzorcija. Stoga se predlaže imenovati predsjednika MR.S.O. –a nositeljem tog naslova i jednog od članova Ureda predsjedništva iz SSSH Jugozapadna Hrvatska kao zamjenu. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska su suglasni, ali pridržavaju pravo imenovanja svog predstavnika kroz naredno vrijeme. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Ostajući pri temi navedenoj pod 3., podsjeća se da 30. lipnja ističe rok za predaju zahtjeva za financiranje u okviru natječaja Europske komisije posvećenog aktivnostima EURES –ovih prekograničnih partnerstava za 2016. g. Stoga se smatra shodnim odlučiti ima li MR.S.O. želju pristupiti tom konzorciju za navedeno jednogodišnje razdoblje te hoće li to, eventualno, i dalje biti u obliku pridruženog partnera ili, pak, suodgovornog partnera na projektu, budući da Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, čini se, ima namjeru i u 2016. g. obnašati ulogu podnositelja zahtjeva. Nastaje kratka rasprava iz koje proizlazi jednoglasna odluka da MR.S.O. ponovno sudjeluje u tom projektu, ali ovaj put kao suodgovorni partner na projektu, no pod uvjetom da postoje preduvjeti za uključivanje Hrvatske u aktivnosti partnerstva i u 2016. g. Što se tiče aktivnosti koje bi se mogle predložiti u planu aktivnosti Euradrije za 2016. g., prisutne se pita jesu li suglasni da se napravi priručnik u papirnatom izdanju – koji bi se mogao i staviti na internetsku stranicu Euradrije u telematskom obliku – koji bi imao za predmet pogranični rad u Italiji i Hrvatskoj te koji bi detaljno analizirao prepreke za mobilnost pograničnih radnika aktivnih u te dvije zemlje. Taj bi se projekt predložio u planu aktivnosti Euradrije za 2016. g. tek ako bi se utvrdila financijska mogućnost sufinanciranja troškova koji bi bili na teret MR.S.O. –a. Kako nema protivnih mišljenja, takav gore opisani prijedlog podnosi se na usvajanje Uredu predsjedništva. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog te ovlašćuje predsjednika da u dogledno vrijeme pripremi dokumentaciju potrebnu za predmetni natječaj.

5. Ispostavilo se potrebnim napraviti reviziju Statuta MR.S.O. –a, iz više razloga:

 • teritorijalni preustroj hrvatske konfederacije SSSH koja više nije podijeljena na makro regije, nego na županijske urede. Posljedično, teritorijalni raspon MR.S.O. –a više neće obuhvaćati hrvatsku Ličko – senjsku županiju, nego samo Istarsku i Primorsko – goransku;
 • posljedično se mijenja naziv MR.S.O. –a, čiji sastavni dio više ne može biti izraz “Jugozapadna Hrvatska”;
 • potrebno je usklađivanje s ostala dva MR.S.O. –a koja uključuju Furlaniju Julijsku Krajinu.

Nadalje, te će se izmjene odraziti i na grafičkom planu, kao i ostale promjene koje su nužne za prilagodbu promidžbenih materijala MR.S.O. –a, a to su sljedeće:

 • zamjena starog logotipa Europske konfederacije sindikata (E.K.S.) s novim koji je odobren 2013. g.;
 • dodavanje slova “R” u kratici “M.S.O.”, koja je 2006. g. postala akronim Međunarodne konfederacije sindikata;
 • navođenje aktualne e-mail adrese MR.S.O. –a, koja se promijenila 2007. g. nakon pokretanja internetske stranice MR.S.O. –a;
 • navođenje adrese internetske stranice MR.S.O –a.

Predlaže se da, prema tome, da Ured predsjedništva što prije sastavi prijedlog izmjene Statuta MR.S.O. –a, koji će se potom podnijeti Glavnoj skupštini, nadležnoj za statutarne izmjene. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

6. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska obavještavaju Ured predsjedništva da je Loredana Gluhak otišla u mirovinu te biše nije sindikalno aktivna. Posljedično, razriješena je i dužnosti koje je imala pri organima MR.S.O. –a. Kolege se obvezuju da će što prije utvrditi osobu iz vlastite konfederacije koja će je zamijeniti.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 13.36.

Zapisničar
Michele Berti