Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 27.09.2017.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Zasjeda se dana 27. rujna 2017. u Trstu, u Uredu predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH, na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina, zamjenik Villiama Pezzette);
 4. Valeria Cittadin (USR CISL Veneto, zamjenik Giulija Fortunija);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);

Opravdano su odsutni:

 1. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 2. Petra Vaci (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije);
 3. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. ratifikacija imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 2. ostvarene aktivnosti u 2017. g.;
 3. utvrđivanje datuma za sazivanje sljedeće sjednice Glavne skupštine MR.S.O.-a;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.23 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. USR CISL Veneto priopćava da je Giulio Fortuni, temeljem ostvarivanja uvjeta za umirovljenje, razriješen dužnosti pri svojoj organizaciji. Zbog toga ga je u Glavnoj skupštini i Uredu predsjednika MR.S.O.-a potrebno zamijeniti s drugim predstavnikom iz te organizacije.
Prelazi se dakle na ratificiranje imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u sklopu Glavne skupštine, i to je:

 • Anna Orsini (punopravni, novi član, preuzima funkciju Giulija Fortunija) za l’USR CISL Veneto.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

Prelazi se potom na ratificiranje imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u sklopu Ureda predsjednika, i to je:

 • Anna Orsini (punopravni, novi član, preuzima funkciju Giulija Fortunija) za l’USR CISL Veneto.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

2. Predsjednik informira sve prisutne o novostima po pitanju odvijanja aktivnosti MR.S.O.-a za 2017. g.:

 1. što se tiče usporedbe talijanskog i hrvatskog zakonodavstva po pitanju ustupanja radnika, kako je već najavljeno tijekom prethodne sjednice Ureda predsjednika održane 24. svibnja 2017. i prema prijedlogu kolega iz SSSH-a, za taj je posao angažiran prof. Vanja Smokvina s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Temeljem zadaće koja mu je povjerena, a koju je već počeo izvršavati, napravit će se usporedba zakonodavstva dotičnih dviju zemalja, tako što će se utvrditi eventualne dobre prakse i analizirati iskustvo kolektivnog pregovaranja u tom sektoru, koje trenutno postoji samo u Italiji. Namjera je da se taj materijal upotrijebi za Komparativnu radionicu o sektoru ustupljenih radnika u Italiji i Hrvatskoj, koja se treba održati do konca 2017. g.;
 2. orijentacijski vodič za radnike/-ice zaposlene u Italiji u sektoru kućanstva u postupku je izrade te će obuhvatiti i povremeno pružanje usluga koje je tijekom prethodnih mjeseci uvršteno u talijansko zakonodavstvo. Takav oblik radnog odnosa zapravo se primjenjuje i na određene aktivnosti koje se tiču sektora kućanstva, zbog čega je za pretpostaviti da postoji potreba za informiranjem radnika/-ica zaposlenih u tom sektoru i po pitanju tog novog oblika zaposlenja. Vodič će biti dostupan u papirnatom i telematskom obliku. U planu je da se papirnato izdanje predstavi na dvije tiskovne konferencije, jednoj koja bi se održala u Italiji, a druga u Hrvatskoj. Što se tiče predstavljanja na talijanskom teritoriju, to bi se moglo organizirati u sklopu održavanja radionice spomenute pod a.;
 3. UIM – Unija Talijana u svijetu, udruženje srodno UIL-u, tražila je od MR.S.O.-a da se zajednički organizira kongres kojemu bi tema bila iseljavanje mladih iz nekih zemalja Europske unije u druge zemlje članice čije je tržište rada atraktivnije te da se pritom pobliže razmotre slučajevi Italije i Hrvatske. Na predloženom kongresu, koji bi se trebao održati između 15. i 22. listopada 2017., dubinski bi se analizirala ta tema te bi se pokušalo utvrditi je li riječ o poražavajućem čimbeniku za zemlje iz kojih se građani iseljavaju, a takvih je slučajeva brojčano sve više, ili se to, pak, može opisati kao ulaganje u budućnost.

Što se tiče aktivnosti opisanih pod a. i b. nema posebnih zapažanja od strane prisutnih koji uglavnom primaju na znanje informacije o napredovanju aktivnosti. No, što se tiče aktivnosti opisane pod c., nastaje rasprava između prisutnih koja, uzimajući u obzir činjenicu da je tema izrazito aktualna, dovodi do opće suglasnosti o mogućnosti da se sudjeluje na spomenutom kongresu, na koji će sindikalne organizacije u sklopu MR.S.O.-a poslati vlastitog predstavnika koji će održati izlaganje. Ured predsjednika MR.S.O.-a prima dakle na znanje sve što je navedeno pod a. i b. te se jednoglasno usvaja prijedlog naveden pod c.

3. Predloženo je da se godišnje zasjedanje Glavne skupštine MR.S.O.-a održi u Mestreu, dana 5. prosinca 2017., po mogućnosti u sklopu hotela gdje bi se mogla održati i aktivnost predviđena za sljedeći dan, 6. prosinca, Komparativna radionica o sektoru ustupljenih radnika u Italiji i Hrvatskoj, navedena pod 2. U znak podrške tom prijedlogu, predsjednik napominje da, nakon mnogih godina u kojima je MR.S.O. uglavnom davao prednost Furlaniji Julijskoj Krajini te hrvatskoj Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji za provođenje svojih aktivnosti, ovim bi se prijedlogom željelo vrednovati i dati vidljivost aktivnostima koje MR.S.O. provodi i u Venetu, regiji u kojoj se tijekom povijesti objektivno djelovalo u manjim razmjerima. Organizacijska struktura dvaju predloženih događanja bit će ona koja je prethodno već više puta isprobana, odnosno održat će se zasjedanje Glavne skupštine u kasnim poslijepodnevnim satima prvog dana pa radionica ujutro sljedećeg dana. Tiskovna konferencija predstavljanja orijentacijskog vodiča posvećenog radnicima/-ama zaposlenim u sektoru kućanstva također će se održati drugi dan ujutro, tijekom stanke za kavu predviđene u sklopu radionice. Budući da su, i za ovaj prijedlog, svi prisutni izrazili svoju suglasnost, predstavnica sindikalnih organizacija u Venetu u sklopu Ureda predsjednika zamoljena je da osigura logističku podršku kao pomoć u organiziranju aktivnosti zakazanih za ta dva dana. Ta je molba prihvaćena. Prijedlog o organizaciji zasjedanja Glavne skupštine MR.S.O.-a 5. prosinca 2017. i radionice o usporedbi nacionalnih zakonodavstava Italije i Hrvatske po pitanju ustupanja radnika 6. prosinca 2017. podnosi se dakle na odobrenje prisutnih, tako kao što je navedeno gore. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Budući da su tijekom zasjedanja Glavne skupštine MR.S.O.-a 12. prosinca 2016. iznešeni prijedlozi:

 1. osnivanja Revizorskog kolegija u sklopu samog MR.S.O.-a i
 2. usvajanja jedne vrste preventivnog proračuna godišnjih aktivnosti MR.S.O.-a,

te budući da se tada odlučilo staviti te prijedloge na razmatranje Ureda predsjednika tijekom tekuće godine, predsjednik traži od prisutnih da izraze svoje mišljenje na tu temu, podsjećajući da bi pri takvim odlukama trebalo izmijeniti Statut MR.S.O.-a, što bi se moglo učiniti već na sljedećem zasjedanju tog organa zakazanom upravo za 5. prosinca 2017. Nastaje podrobna rasprava o toj temi, u kojoj se analiziraju razlozi za prihvaćanje i odbijanje usvajanja dvaju iznešenih prijedloga, tijekom koje predsjednik naglašava da te mjere u svakom slučaju talijanskim građanskim zakonikom nisu predviđene kao obavezne, odnosno zakonima kojima podliježe MR.S.O. Kao zaključak rasprave, iako Ured predsjednika nije nadležan za donošenje odluka o sličnim prijedlozima, među prisutnima je iznešeno stajalište kojim se ne podržava usvajanje tih prijedloga, budući da bi to zahtijevalo dodatne organizacijske kapacitete od strane MR.S.O. koje bi bilo prilično teško ostvariti. Predlaže se dakle da se takvo stajalište podnese na odobrenje Uredu predsjednika, tako da se pitanje prenese na sljedeće zasjedanje Glavne skupštine MR.S.O.-a. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.38 sati.

Zapisničar
Michele Berti