11.05.2020. – Pandemija COVID-19: Ukinuta obveza karantene ili samoizolacije u trajanju od 14 dana za sve koji iz Italije ulaze u Hrvatsku

11.05.2020. – Hrvatska vlada izmijenila je svoje stajalište o ulasku i boravku državljana EU-a u Hrvatskoj. Državljanima EU-a bit će omogućen pristup hrvatskom teritorijalnom području iz nekoliko specifičnih razloga, među kojima i hitni ekonomski i osobni razlozi koje je potrebno dokazati. No, umjesto komunikacije o obveznom razdoblju karantene ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, pri graničnoj kontroli na ulasku u Hrvatsku vlasti će državljanima Europske unije dostaviti samo dokumente s informacijama u kojima će biti navedene detaljne upute o ponašanju i preporukama koje je potrebno slijediti tijekom boravka na hrvatskom području. Ova nova politika odnosi se na pogranične radnike koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a zaposleni su u Italiji. Mogu se na kraju radnog dana u Italiji vratiti kući, u Hrvatsku, bez ikakvih ograničenja na hrvatskoj granici.