13.03.2024. – Prekogranični rad na daljinu: Objavljenja poruka INPS-a kojom se pružaju operativne upute o tome kako iskoristiti načela navedena u Administrativnom sporazumu o uobičajenom prekograničnom radu na daljinu za pogranične radnike zaposlene u Italiji, a s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, među kojima se nalazi i Hrvatska, u slučaju rada na daljinu iz zemlje boravišta koji iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena

13.03.2024. – U svojoj poruci br. 1072 od 13. ožujka 2024., INPS pruža operativne upute o mogućnostima, za pogranične radnike zaposlene u Italiji, a s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, među kojima se nalazi i Hrvatska, da njihov radni odnos i dalje podliježe talijanskom zakonodavstvu po pitanju socijalne sigurnosti, u slučaju rada na daljinu iz zemlje boravišta koji iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena. Kako bi mogli iskoristiti tu mogućnost, koja je predviđena u Administrativnom sporazumu o uobičajenom prekograničnom radu na daljinu i koju treba usuglasiti među stranama na odgovarajuć način, poslodavac (ili njegov opunomoćeni posrednik) treba INPS-u dostaviti prijenosni dokument A1 (primjenjivo zakonodavstvo).

28.12.2023. – Prekogranični rad na daljinu: Italija je potpisala Administrativni sporazum koji će od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena

28.12.2023. – Današnjim potpisom Glavnog pročelnika za politike socijalne sigurnosti i osiguranja Ministarstva rada i socijalnih politika, Alessandro Lombardi, Italija se priključila Administrativnom sporazumu koji će sljedećih pet godina (s mogućnošću produljenja za još pet godina) počevši od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog radnog vremena. Sporazum, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023., počet će tako imati učinka i u Italiji, i to počevši od 1. siječnja 2024. Hrvatska je isti već ranije potpisala i to 30. lipnja 2023., a čiji je sadržaj počeo imati pravnog učinka u toj državi od 1. srpnja 2023. Pridruživanje Italije navedenom Sporazumu posebno je važno za talijansko-hrvatske prekogranične radnike, obzirom na to da takav sporazum može imati učinka u dvjema državama isključivo pod uvjetom da su obje države supotpisnice istog. Od 1. siječnja 2024. taj je uvjet za Italiju i Hrvatsku napokon zadovoljen.

16.11.2023. – Sloboda kretanja: Zaoštreni postupak protiv Italije zbog povrede prava EU-a odnosno neisplaćivanja jedinstvenog i univerzalnog dječjeg doplatka za djecu pograničnih radnika s boravištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji

16.11.2023. – Europska komisija uputila je Italiji obrazloženo mišljenje vezano uz postupak povrede prava EU-a INFR(2022)4113 koji se odnosi na zakonodavstvo kojim se utvrđuje jedinstveni i univerzalni dječji doplatak, zbog nepoštivanja zakonodavstva Zajednice u pogledu koordiniranja usluga socijalne sigurnosti, Uredba (EZ) br. 883/2004 i slobode kretanje radnika, Uredba (EZ) br. 492/2011 te članka 45 Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Prema mišljenju Komisije, dotično zakonodavstvo krši pravo Europske unije kako ne tretira građane Unije – uključujući pogranične radnike s boravištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji – na ravnopravan način, stoga se takvo postupanje kvalificira kao diskriminacija. Obrazloženo mišljenje slijedi nakon formalnog upozorenja o tom istom pitanju, koji je Italiji upućen 15. veljače 2023. Komisija smatra da navodi iz očitovanja talijanske vlade, slijedom navedenog upozorenja, ne odgovaraju iznesenim iznimkama. Italija sada ima dva mjeseca kako bi se ponovno očitovala i primijenila potrebne mjere. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

01.07.2023. – Prekogranični rad na daljinu: stupa na snagu Administrativni sporazum koji omogućuje prekograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena

01.07.2003. – Potpisivanjem istog od strane Austrije, Belgije, Hrvatske, Republike Češke, Finske, Njemačke, Lihtenštajna, Luksemburga, Malte, Norveške, Poljske, Portugala, Španjolske, Švedske, Švicarske, Nizozemske i Slovačke stupa danas na snagu Administrativni sporazum koji će sljedećih pet godina (s mogućnošću produljenja za još pet godina) omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta ne iznosi više od 50% njihovog radnog vremena. Sporazum će imati pravnog učinka samo ako su obje države, zaposlenja i boravišta pograničnog radnika, potpisnici istog.

 • Okvirni sporazum o primjeni članka 16, stavka 1, Uredbe (EZ) br. 883/2004 u slučaju uobičajenog prekograničnog rada na daljinu (telework) i odgovarajuće objašnjenje
  Preuzmi u PDF formatu (na engleskom jeziku)

30.06.2023. – Prekogranični rad na daljinu: Hrvatska potpisala Administrativni sporazum koji će od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena

30.06.2023. – Današnjim potpisom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ivana Serdara, Hrvatska je postala potpisnik Administrativnog sporazuma koji će sljedećih pet godina (s mogućnošću produljenja za još pet godina) počevši od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004 (među kojima se nalazi i Italija), a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog radnog vremena. U državama potpisnicama, predmetni Sporazum stupa na snagu narednog 1. srpnja.

15.02.2023. – Sloboda kretanja: Protiv Italije pokrenut postupak zbog povrede prava Zajednice i to neisplaćivanja jedinstvenog univerzalnog dječjeg doplatka pograničnim radnicima s boravištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji

15.02.2023. – Europska komisija odlučila je pokrenuti protiv Italije postupak zbog povrede prava Zajednice, uputivši joj službenu opomenu zbog nepoštivanja propisa Zajednice o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i slobodnom kretanju radnika. U ožujku 2022., uvođenjem jedinstvenog univerzalnog doplatka za uzdržavanu djecu u svoje zakonodavstvo, Italija je odredila da se, među raznim zakonom predviđenim uvjetima, ova mjera može isplaćivati samo osobama koje imaju svoje boravište u Italiji i to već 2 godine, te pod uvjetom da žive u istoj obiteljskoj zajednici s djecom. Dakle, to isključuje pogranične radnike koji su zaposleni u Italiji, uključujući one s boravištem u Hrvatskoj. Prema mišljenju Europske komisije predmetni zakon je u sukobu s pravom EU-a, kako ne tretira građane Zajednice na ravnopravan način, te se stoga smatra diskriminirajućim jer onemogućuje njihovu slobodu kretanja iz razloga zapošljavanja. Uredba o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (EZ) br. 883/2004 nadalje zabranjuje bilo kakav zahtjev vezan uz boravište u svrhu primanja usluga socijalne sigurnosti, poput dječjeg doplatka. Italija sad ima 2 mjeseca kako bi odgovorila primjedbama koje je izrazila Europska komisija, nakon čega će joj potonja moći uputiti svoje obrazloženo mišljenje.

08.12.2022. – Sloboda kretanja: Hrvatska punopravni član schengenskog prostora. Od 1.siječnja 2023. ukinute kontrole na granici sa Slovenijom za prekogranične radnike koji se kreću između Italije i Hrvatske

08.12.2022. – Usvajanjem vlastite odluke o punoj primjeni odredbi schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj, Vijeće EU-a odredilo je da se kontrole na granici s Hrvatskom ukidaju počevši od 1. siječnja 2023. Od tog datuma, dakle, i prekogranični radnici koji se kreću između Italije i Hrvatske se neće više morati podrvrgavati kontrolama identiteta na slovensko/hrvatskim graničnim prijelazima.

 • Odluka Vijeća (EU) 2022/2451 o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj od 8. prosinca 2022.
  Preuzmi u PDF formatu

28.07.2022. – Sloboda kretanja: Nezakonito je usklađivanje iznosa poticaja za zapošljavanje radnika, uključujući pograničnih radnika, na temelju kontinuiranog fiskalnog domicila u Furlaniji-Julijskoj krajini

28.07.2022. – U svojoj je Odluci od 28. srpnja 2022., talijanski Ustavni sud proglasio ustavno nezakonitom odredbu Regionalnog zakona Autonomne Regije Furlanija-Julijska krajina od 9. kolovoza 2005. br. 18 temeljem koje se predviđa mogućnost regulatornog usklađivanja iznosa određenih poticaja za zapošljavanje namijenjenih poduzetnicima s namjerom zapošljavanja nezaposlenih osoba, radi uključivanja ili stalnog zapošljavanja u poduzeću nakon kriza, na temelju razdoblja kontinuiranog fiskalnog domicila radnika na području Furlanije-Julijske krajine. Ta odredba, kojom se mijenjala i prethodna norma istog Regionalnog zakona koju je talijanski Ustavni sud već proglasio nezakonitom 2020. godine, i u ovom je slučaju bila u suprotnosti s načelom slobodnog kretanja. Uklanjanjem mogućnosti upućivanja na kontinuirani posjed fiskalnog domicila radnika koje treba zaposliti, potencijalnu mogućnost dobivanja poticaja bez ograničenja iznosa dobivaju i oni poslodavci koji imaju namjeru zaposliti pogranične radnike u propisnim uvjetima zapošljavanja.

28.04.2022. – Pandemija COVID-19: Od 1. svibnja 2022. ukida se za sve, uključujući pogranične radnike iz Hrvatske, obveza predočavanja digitalnog obrasca za lociranje putnika – digital Passenger Locator Form (dPLF) kod ulaska u Italiju

28.04.2022. – Iako i dalje postoji potreba za suzbijanjem širenja pandemije COVID-19, talijansko Ministarstvo zdravstva izdalo je novu odluku u kojoj navodi da određene mjere suzbijanja zaraze virusom SARS -CoV-2 nisu produljene. U tom smislu, od 1. svibnja 2022., za sve osobe koje ulaze na talijansko državno područje, uključujući i pogranične radnike iz Hrvatske, ukida se obveza predočavanja digitalnog obrasca za lociranje putnika – digital Passenger Locator Form (dPLF).

09.02.2022. – Sloboda kretanja: Potvrđeno da pogranični radnici iz Hrvatske nemaju pravo na univerzalnu jednokratnu naknadu za uzdržavanu djecu

09.02.2022. – Okružnicom INPS-a br. 23 od 9. veljače 2022. o univerzalnoj jednokratnoj naknadi za uzdržavanu djecu (AUUF), potvrđuje se da – u očekivanju ishoda trenutačne rasprave u pogledu primjenjivosti Uredbe EZ/883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti – vezano uz tu novu mjeru, AUUF će se isplaćivati isključivo podnositeljima zahtjeva koji imaju prebivalište u Italiji i isključivo za djecu koja su navedena u potvrdi ISEE. Dakle, pograničnim radnicima zaposlenima u Italiji s prebivalištem u inozemstvu, uključujući Hrvatskoj, prijeti smanjenje obiteljskih prihoda, koje se trenutačno čini potpuno neopravdanim.

 • Okružnica INPS-a br. 23 o „Zakonodavnom dekretu od 29. prosinca 2021., br. 230, o utvrđivanju univerzalne jednokratne naknade za uzdržavanu djecu, kojom se provodi delegiranje ovlasti Vladi u skladu sa Zakonom od 1. travnja 2021., br. 46. Računovodstvena evidencija. Promjena kontnog plana“ od 09.02.2021.
  Preuzmi u PDF formatu (na talijanskom jeziku)

27.01.2022. – Pandemija Covid-19: U svojoj novoj preporuci Europsko vijeće utvrdilo je da pogranične radnike treba izuzeti od obveze pokazivanja EU digitalne COVID potvrde

27.01.2022. – Pri zamjeni svoje preporuke za koordinirani pristup ograničavanju slobode kretanja kao odgovor na pandemiju COVID-19 od 13. listopada 2020. koja je više puta izmijenjena tijekom naknadnih mjeseci, Europsko vijeće poziva vlade država Europske unije da vode računa o slobodnom kretanju pograničnih radnika. Osobito, Europsko vijeće naglašava da od obveze posjedovanja valjane EU digitalne COVID potvrde izdane u skladu s Uredbom (EU) 2021/953, treba izuzeti pogranične radnike.

 • Preporuka (UE) 2022/107Vijeća o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke (EU) 2020/1475 od 25. siječnja 2022.
  Preuzmi u PDF formatu

30.12.2021. – Sloboda kretanja: Pogranični radnici koji dolaze iz Hrvatske nemaju pravo na jednokratnu univerzalnu naknadu za uzdržavanu djecu

30.12.2021. – Objavom Službenog lista od 30. prosinca 2021. Zakonodavnog dekreta od 21. prosinca 2021., br. 230, u Italiji se uspostavlja univerzalna jednokratna naknada za uzdržavanu djecu („assegno unico e universale per i figli a carico“ – AUUF), koja će od 1. ožujka 2022. zamijeniti obiteljski doplatak („assegno per il nucleo familiare“ – ANF). Neki od uvjeta za korištenje nove potpore su prebivalište i boravište u Italiji te, ako se isključi dobivanje minimalnih iznosa, potvrda o ekvivalentnom gospodarskom stanju (ISEE –„indicatore della situazione economica equivalente“), radi izračuna ispravnog pripadajućeg iznosa. Ova posljednja dva uvjeta ne mogu zadovoljiti oni pogranični radnici koji su zaposleni u Italiji, a imaju prebivalište u inozemstvu, uključujući one koji prebivaju u Hrvatskoj, te oni – iako uživaju pravo na obiteljski doplatak (ANF), ubuduće neće imati pravo na univerzalnu jednokratnu naknadnu za uzdržavanu djecu (AUUF), sukladno kriterijima predviđenima Uredbom EZ/883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Takva je situacija suprotna europskim propisima kojima se podupire slobodno kretanje radnika.

14.12.2021. – Pandemija COVID-19: Pogranični radnici koji dolaze iz Hrvatske oslobođeni obveze predočavanja potvrde o testiranju i digitalne potvrde EU-a o COVID-u (tzv. Green-pass) pri ulasku u Italiju, pod uvjetom da se na talijanskom nacionalnom području ne zadržavaju više od 5 dana

14.12.2021. – S obzirom na potencijalno opasnu “varijantu Omicron” pri širenju zaraze SARS-CoV-2, talijansko Ministarstvo zdravstva izdalo je novu odluku u kojoj navodi da sve osobe koje namjeravaju ući na talijansko nacionalno područje, a koje su u prethodnih 14 dana boravile ili prolazile kroz određenu skupinu zemalja (među kojima sve države članice Europske unije), navedenih na posebnom popisu, moraju predočiti, uz digitalni obrazac za lociranje putnika – digital Passenger Locator Form (dPLF) i jednu od COVID-19 potvrda (tzv. Green-pass), i negativan nalaz molekularnog testiranja izvršenog tijekom 48 sati prije ulaska u Italiju, ili antigenog testiranja izvršenog tijekom 24 sata prije ulaska u Italiju. Iz navedene obveze izuzeti su svi koji ulaze u Italiju na najviše 120 sati (5 dana) iz određenih dokazanih razloga, među kojima i zbog rada, uključujući pogranične radnike. Obveza je na snazi od 16. prosinca do 31.siječnja 2022.

22.10.2021. – Pandemija COVID-19: Pogranični radnici koji dolaze iz Hrvatske izuzeti iz obveze predočavanja digitalne potvrde EU-a o COVID-u (tzv. Green pass) pri ulasku u Italiju, pod uvjetom da se na talijanskom nacionalnom području ne zadržavaju više od 5 dana

22.10.2021. – S obzirom na prevlast takozvane “Delta varijante” kod prijenosa zaraze SARS-CoV-2, talijansko Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku kojom sve osobe koje namjeravaju ući na talijansko nacionalno područje, a koje su u prethodnih 14 dana boravile u ili prolazile kroz određenu skupinu zemalja (među kojima i sve države Europske unije) navedenih na posebnom popisu, moraju predočiti, uz digitalni obrazac za lociranje putnika – digital Passenger Locator Form (dPLF), i jednu od Covid-19 potvrda (tzv. Green-pass). Iz te obveze izuzete su osobe koje ulaze u Italiju na najduže 120 sati (5 dana) iz određenih dokazanih razloga, među kojima i zbog rada, uključujući pogranične radnike. Obveza je na snazi od 26. listopada do 15. prosinca 2021.

30.06.2021. – Pandemija COVID-19: Pogranični radnici oslobođeni obveze predočenja EU digitalne COVID potvrde („Green pass“), koja je na snazi od 1. do 15. srpnja 2021. za sve osobe koje ulaze u Hrvatsku

30.06.2021. – Radi usklađivanja s novim europskim pravilima u pogledu kretanja unutar Europske unije, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku da sve osobe koje žele ući na hrvatsko područje moraju prilikom ulaska u Hrvatsku predočiti EU digitalnu COVID potvrdu (Green pass). Potvrda se izdaje u slučaju negativnog rezultata brzog antigenog testa, u slučaju preboljenja COVID-19 bolesti te nakon cijepljenja. Obveza je važeća od 1. do 15. srpnja 2021. (osim u slučaju produljenja). Pogranični radnici izuzeti su od navedene obveze.

14.06.2021. – Pandemija COVID-19: U daljnjoj izmjeni svoje preporuke, Europsko vijeće navodi da se izuzimaju iz obveze testiranja pogranični radnici koji su cijepljeni protiv COVID-a 19 ili koji su ga preboljeli

14.06.2021. – U izmjeni prethodne preporuke o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 13. listopada 2020, Europsko vijeće inzistira da vlade država članica Europske unije da posebnu pozornost obrate mjerama koje treba donijeti vezano uz slobodno kretanje pograničnih radnika. Osobito, Europsko vijeće ističe da ako nacionalne vlade budu smatrale neophodnim podvrgnuti pogranične radnike obvezi brzog testiranja, iz te obveze trebalo bi izuzeti one za koje je prošlo najmanje 14 dana od potpunog cijepljenja jednom ili dvjema dozama, kao i nositelje potvrda o preboljenju izdanih u skladu s Uredbom o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u iz kojih je vidljivo da je prošlo manje od 180 dana od datuma prvog pozitivnog rezultata testa.

 • Preporuka Vijeća (EU) 2021/961 o izmjeni Preporuke (EU) 2020/1475 o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 od 14. lipnja 2021.
  Preuzmi u PDF formatu

 

 

15.05.2021. – Pandemija COVID-19: Od 24.05.2021. predviđa se obveza ispunjavanja digitalnog obrasca za lociranje putnika (Passanger Locator Form – dPLF) za sve one koji iz Hrvatske budu ulazili u Italiju

15.05.2021 – Zbog razvoja epidemiološke situacije na međunarodnoj razini i velike sposobnosti širenja pandemije COVID-19 u raznim i novim varijantama, od osnovne je važnosti jamčiti praćenje osoba izloženih zarazi koje su ušle na talijansko državno područje. Iz tog razloga, talijansko Ministarstvo zdravstva izdalo je Okružnicu kojom se, od 24. svibnja 2021., za sve osobe koje namjeravaju ući u Italiju iz zemalja koje se nalaze na popisu europskih država (uključujući i Hrvatsku), bilo kojim prijevoznim sredstvom ili na bilo koje razdoblje, uvodi obveza preventivnog ispunjavanja digitalnog obrasca za lociranje putnika (digital Passenger Locator Form – dPLF), u skladu s preporukom Europske komisije. Upute za ispunjavanje obrasca dPLF nalaze se u predmetnoj Okružnici.

28.01.2021. – Pandemija COVID-19: U izmjeni svoje prethodne preporuke, Vijeće navodi da se pogranične radnike ne treba podvrgavati testiranju ukoliko se isti kreću između zemalja istog kôda u boji

28.01.2021. – Izmjenom svoje prethodne preporuke o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 13. listopada 2020., Vijeće preporučuje vladama država Europske unije da pogranične radnike ne trebaju podvrgavati obvezi testiranja  ako je epidemiološko stanje s obje strane granice slično. Osim toga, Vijeće dodaje da, ako nacionalne vlade smatraju potrebnim podvrgavati pogranične radnike obvezi testiranja, učestalost navedenog testiranja treba biti provedena na proporcionalan način.

 • Preporuka Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/1475 od 13. listopada 2020. o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 27. siječnja 2021.
  Preuzmi u PDF formatu

 

23.12.2020. – Sloboda kretanja: Nezakonito je izuzeti iz poticaja za zapošljavanje one radnike, između ostalog i pogranične radnike, koji nemaju prebivalište u Furlaniji-Julijskoj krajini

23.12.2020. – U svojoj Odluci od 1. prosinca 2020., talijanski Ustavni sud proglasio je ustavno nezakonitom odredbu iz Regionalnog zakona br.18  Autonomne regije Furlanija-Julijska krajina od 9. kolovoza 2005., kojom se dodjela određenih poticaja za zapošljavanje ograničava isključivo za one poduzetnike koji imaju namjeru, nakon kriza u poduzeću, zaposliti nezaposlene osobe koje imaju kontinuirano prebivalište na području Furlanije-Julijske krajine tijekom najmanje pet godina. Ta je odredba bila suprotna i načelu slobode kretanja. Uklanjanjem obveze prebivališta, sada navedene poticaje mogu koristiti i poslodavci koji imaju namjeru zaposliti pogranične radnike pod uvjetima zapošljavanja utvrđenima propisom.

30.11.2020. – Pandemija COVID-19: Pogranični radnici oslobođeni obveze PCR testiranja koja je na snazi od 1. do 15. prosinca 2020. za sve osobe na ulasku u Hrvatsku iz Italije

30.11.2020. – S obzirom na sve goru epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku da sve osobe pri ulasku na hrvatsko teritorijalno područje iz država Europske unije odnosno država schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje nisu na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, među kojima je i Italija, moraju biti podvrgnute PCR testiranju te pritom imaju dvije mogućnosti: predočenje negativnog PCR testa koji nije stariji od 48 sati prije ulaska na hrvatsko nacionalno područje ili PCR testiranje po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacija do prispijeća negativnog nalaza. Obveza je na snazi od 1. do 15. prosinca 2020. Pogranični radnici izuzeti su od navedene obveze.

13.10.2020. – Pandemija COVID-19: Objavljen informativni članak Europske komisije o koordiniranom pristupu mjerama kojima se ograničava slobodno kretanje u Europskoj uniji

13.10.2020. – Europska komisija objavila je informativni članak o koordiniranom pristupu mjerama kojima se ograničava slobodno kretanje unutar Europske unije te koje sadržavaju korisne informacije o mogućnosti nacionalnih vlada da od radnika koji ulaze u njihovu zemlju traže da se podvrgnu testiranju na virus ili karanteni.

 • Informativni članak Europske komisije o koordiniranom pristupu  mjerama koje ograničavaju slobondo kretanje u EU-u od 13. listopada 2020.
  Preuzmi u PDF formatu

12.10.2020. – Pandemija COVID-19: Odobren nacrt preporuke Europskog vijeća u kojem se navodi da pogranične, upućene i sezonske radnike ne bi trebalo podvrgavati karanteni

12.10.2020. – U okviru svog nacrt preporuke o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, Europsko vijeće preporučuje nacionalnim vladama država Europske unije da se karanteni ne podrgavaju radnici koji obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične, upućene i sezonske radnike koji ulaze na njihovo nacionalno područje.

 • Nacrt preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja  kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 12. listopada 2020.
  Preuzmi u PDF formatu

08.10.2020. – Pandemija COVID-19: Ukinuta obveza testiranja za osobe koje iz Hrvatske ulaze u Italiju

08.10.2020. – Nakon stupanja na snagu Odluke talijanskog Ministarstva zdravstva od 7. listopada 2020. kojom se izuzimaju s popisa zemalja visokog rizika zaraze virusom COVID-19 Hrvatska, Grčka i Malta, talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje  potvrđuje u posebnom Objašnjenju da sve osobe koje ulaze na talijanski teritorij, a proizlaze iz navedenih zemalja, više nisu podložne obvezi testiranja.

07.09.2020. – Pandemija COVID-19: Obveza testiranja za sve osobe koje iz Hrvatske ulaze u Italiju produljena je do 7.10.2020.

07.09.2020. – Uredbom Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 7. rujna 2020. produljena je do 7. listopada 2020. obveza testiranja uvedena Odlukom talijanskog Ministarstva zdravstva od 12. kolovoza 2020. za sve osobe koje ulaze u Italiju a koje su tijekom prethodnih 14 dana boravile ili prolazile kroz Hrvatsku, Grčku, Maltu i Španjolsku.

14.08.2020. – Pandemija COVID-19: Predviđena obveza testiranja za pogranične radnike zaposlene u Italiji, a koji dolaze iz Hrvatske

14.08.2020. – Nakon stupanja na snagu Odluke talijanskog Ministarstva zdravstva od 12. kolovoza 2020., Služba civilne zaštite Autonomne regije Furlanija Julijska krajina, u popisu pitanja i odgovora povezanih s epidemiološkom hitnoćom COVID-19, pojasnila je da se spomenuta Odluka ne odnosi na pogranične radnike s prebivalištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji i obrnuto, koji stoga nisu obvezni prijaviti svoj ulazak na talijanski nacionalni teritorij, ni podvrgnuti se testiranju.

12.08.2020. – Pandemija COVID-19: Uvedena obveza testiranja za sve osobe koje iz Hrvatske ulaze u Italiju

12.08.2020. – Zbog porasta broja zaraženih pandemijom COVID-19 u određenim državama Europske unije koje su uobičajeno odredište talijanskih državljana tijekom ljetnih praznika, talijansko Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku kojom se od 13. kolovoza 2020. nameće obveza testiranja na COVID-19 za sve osobe koje su 14 dana prije ulaska u Italiju boravile ili prolazile kroz Hrvatsku, Grčku, Maltu ili Španjolsku. Testiranju se moraju podvrgnuti 72 sata prije ulaska na talijansko područje pri čemu rezultat mora biti negativan, ili na granici pri ulasku u Italiju, tamo gdje je to moguće; u protivnom se testiranje mora obaviti 48 sati po ulasku u Italiju, u nadležnoj lokalnoj zdravstveno ustanovi, s tim da do trenutka testiranja osobe moraju biti u samoizolaciji u svom domu. Obveza je na snazi do 7. rujna 2020.

07.08.2020. – Pandemija COVID-19: Uvedena obveza prijave država boravka ili prolaska tijekom proteklih 14 dana za sve osobe koje iz Hrvatske ulaze u Italiju

07.08.2020. – Radi suzbijanja zaraze pandemijom COVID-19, Uredbom Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 7. kolovoza 2020. uvedena je obveza za sve osobe koje ulaze na talijansko teritorijalno područje, a dolaze iz određene rizične skupine zemalja, među kojima je i Hrvatska, da vlastima zaduženima za kontrolu samostalno sastave i dostave izjavu s popisom područja i zemalja u kojima su boravile ili kroz koje su prolazile u prethodnih 14 dana.

19.06.2020. – Obljetnica: Sve najbolje MR.S.O.-u! Talijansko-hrvatski međuregionalni sindikalni odbor Sjeverni Jadran CGIL, CISL, UIL, SSSH navršava 25 godina postojanja

19.06.2020. – Dana 19. lipnja 1995. predstavnici  sindikalnih organizacija CGIL, CISL i UIL regija Furlanije Julijske krajine i Veneto te SSSH-a u Istri potpisali su Osnivački akt, čime je nastao Međuregionalni sindikalni odbor MSO Furlanija Julijska krajina – Veneto – Istra. Tijekom 25 godina povijesti, MR.S.O. je više puta promijenio svoju teritorijalnu nadležnost i svoj naziv, sve do poprimanja današnjeg naziva, odnosno Talijansko-hrvatski međuregionalni sindikalni odbor Sjeverni Jadran CGIL, CSIL, UIL, SSSH (Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico CGIL, CISL, UIL, SSSH). MR.S.O. i dalje je jedino tijelo prekogranične suradnje na regionalnoj razini između Hrvatske i Italije s ulogom zaštite pograničnih radnika na potezu između te dvije države.

11.05.2020. – Pandemija COVID-19: Ukinuta obveza karantene ili samoizolacije u trajanju od 14 dana za sve koji iz Italije ulaze u Hrvatsku

11.05.2020. – Hrvatska vlada izmijenila je svoje stajalište o ulasku i boravku državljana EU-a u Hrvatskoj. Državljanima EU-a bit će omogućen pristup hrvatskom teritorijalnom području iz nekoliko specifičnih razloga, među kojima i hitni ekonomski i osobni razlozi koje je potrebno dokazati. No, umjesto komunikacije o obveznom razdoblju karantene ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, pri graničnoj kontroli na ulasku u Hrvatsku vlasti će državljanima Europske unije dostaviti samo dokumente s informacijama u kojima će biti navedene detaljne upute o ponašanju i preporukama koje je potrebno slijediti tijekom boravka na hrvatskom području. Ova nova politika odnosi se na pogranične radnike koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a zaposleni su u Italiji. Mogu se na kraju radnog dana u Italiji vratiti kući, u Hrvatsku, bez ikakvih ograničenja na hrvatskoj granici.

03.04.2020. – Pandemija COVID-19: Pograničnim radnicima na ulasku ili izlasku iz Italije dopušten pristup “pametnom radu” (smart-working)

03.04.2020. – U popisu pitanja i odgovora na temu hitnog stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19 Civilne zaštite Autonomne regije Furlanija Julijska krajina, ističe se da pogranični radnici, bilo da ulaze i izlaze iz Italije, imaju pristup tzv. pametnom radu (smart-working) u zemlji prebivališta.

30.03.2020. – Pandemija COVID-19: Objavljen informativni članak Europske komisije o mobilnosti pograničnih i upućenih radnika

30.03.2020. – Europska komisija objavila je informativni članak o mobilnosti na radu s određenim praktičnim informacijama o mobilnosti pograničnih i upućenih radnika unatoč pandemiji COVID-19.

 • Informativni članak Europske komisije – COVID-19 Informacije za pogranične i upućene radnike od 30. ožujka 2020.
  Preuzmi u PDF formatu

30.03.2020. – Pandemija COVID-19: Objavljena Komunikacija Europske komisije kojom se želi zajamčiti slobodno kretanje pograničnih, upućenih i sezonskih radnika

30.03.2020. – Europska komisija objavila je Komunikaciju za sve države Europske unije u kojoj se iste pozivaju da omoguće slobodu kretanja pograničnih, upućenih i sezonskih radnika, kako bi se omogućio prelazak unutarnjih granica unatoč pandemiji COVID-19.

 • Komunicacija Komisije – COVID-19 Smjernice o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika od 30. ožujka 2020.
  Preuzmi u PDF formatu

23.03.2020. – Pandemija COVID-19: Od 19.03.2020. uvedena obveza karantene ili samoizolacije u trajanju od 14 dana za sve osobe koje iz Italije ulaze u Hrvatsku

23.03.2020. – Radi zaštite stanovništva od pandemije COVID-19, 19. ožujka 2020. Generalni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske donio je Odluku o privremenoj zabrani ulaska na hrvatsko teritorijalno područje na svim graničnim prijelazima. Vijest je objavilo hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova priopćenjem za tisak u kojem podsjeća da je Odluka stupila na snagu 19. ožujka 2020. i bit će važeća narednih 30 dana. Slijedom toga, svi inozemni državljani podrijetlom iz određene skupine zemalja, a među kojima i Italija, pri ulasku u Republiku Hrvatsku bit će obaviješteni o obvezi karantene u trajanju od 14 dana, dok će hrvatskim državljanima koji isto tako proizlaze iz iste skupine zemalja po ulasku u Hrvatsku biti nametnuta obveza samoizolacije u trajanju od 14 dana.

 • Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020.
  Preuzmi u PDF formatu
 • Priopćenje za tisak hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova od 23. ožujka 2020.
  Preuzmi u PDF formatu

09.03.2020. – Pandemija COVID-19: Zabrana kretanja proširena na cjelokupno talijansko područje

09.03.2020. – Kako bi se suzbilo i ograničilo širenje zaraze bolesti COVID-19, zabrana ulaska i izlaska iz određenih područja talijanskog teritorija, uvedena Uredbom Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 8. ožujka 2020., proširuje se na cjelokupno nacionalno područje Italije. Mjera proizlazi iz Uredbe Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 9. ožujka 2020.

 • Uredba Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 9. ožujka 2020.
  (D.P.C.M. od 9. ožujka 2020. prestala  je biti važeća stupanjem na snagu odredbi iz D.P.C.M.-a od 10. travnja 2020.)
  Preuzmi u PDF formatu (na talijanskom jeziku)

08.03.2020. – Pandemija COVID-19: Pograničnim radnicima omogućen ulazak i izlazak iz pokrajina regije Veneto s visokom stopom zaraze

08.03.2020. – Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje donijelo je Objašnjenje Uredbe Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 8. ožujka 2020. u kojoj se precizira da, osim ako nisu u karanteni ili pozitivni na testiranju, pogranični radnici mogu ući i izaći iz područja navedenih u spomenutom DPCM-u radi dolaska na radno mjesto ili povratka kući. Zainteresirane strane moći će svoje kretanje iz poslovnih razloga opravdati na bilo koji način, uključujući i izjavom koju će dati policiji u slučaju eventulnih provjera.

08.03.2020. – Pandemija COVID-19: Zabranjen ulazak i izlazak iz određenih pokrajina regije Veneto s visokom stopom zaraze

08.03.2020. – U cilju suzbijanja širenja zaraze virusom COVID-19, za određena područja talijanskog državnog teritorija, odnosno regiju Lombardiju te pokrajine Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso i Venezia, 8. ožujka 2020. donesena je Uredba Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) kojom je predviđena zabrana ulaska, izlaska i kretanja fizičkih osoba unutar prethodno navedenih područja, osim iz dokazanih poslovnih ili zdravstvenih potreba. Dopušten je povratak u mjesto boravišta ili prebivališta.

 • Uredba Predsjednika Vijeća Ministara (D.P.C.M.) od 8. ožujka 2020.
  (D.P.C.M. od 8. ožujka 2020. prestala je biti važeća stupanjem na snagu odredbi iz D.P.C.M.-a od 10. travnja 2020.)
  Preuzmi u PDF formatu (na talijanskom jeziku)