12.10.2020. – Pandemija COVID-19: Odobren nacrt preporuke Europskog vijeća u kojem se navodi da pogranične, upućene i sezonske radnike ne bi trebalo podvrgavati karanteni

12.10.2020. – U okviru svog nacrt preporuke o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, Europsko vijeće preporučuje nacionalnim vladama država Europske unije da se karanteni ne podrgavaju radnici koji obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične, upućene i sezonske radnike koji ulaze na njihovo nacionalno područje.

  • Nacrt preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja  kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 12. listopada 2020.
    Preuzmi u PDF formatu