28.12.2023. – Prekogranični rad na daljinu: Italija je potpisala Administrativni sporazum koji će od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena

28.12.2023. – Današnjim potpisom Glavnog pročelnika za politike socijalne sigurnosti i osiguranja Ministarstva rada i socijalnih politika, Alessandro Lombardi, Italija se priključila Administrativnom sporazumu koji će sljedećih pet godina (s mogućnošću produljenja za još pet godina) počevši od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog radnog vremena. Sporazum, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023., počet će tako imati učinka i u Italiji, i to počevši od 1. siječnja 2024. Hrvatska je isti već ranije potpisala i to 30. lipnja 2023., a čiji je sadržaj počeo imati pravnog učinka u toj državi od 1. srpnja 2023. Pridruživanje Italije navedenom Sporazumu posebno je važno za talijansko-hrvatske prekogranične radnike, obzirom na to da takav sporazum može imati učinka u dvjema državama isključivo pod uvjetom da su obje države supotpisnice istog. Od 1. siječnja 2024. taj je uvjet za Italiju i Hrvatsku napokon zadovoljen.