16.11.2023. – Sloboda kretanja: Zaoštreni postupak protiv Italije zbog povrede prava EU-a odnosno neisplaćivanja jedinstvenog i univerzalnog dječjeg doplatka za djecu pograničnih radnika s boravištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji

16.11.2023. – Europska komisija uputila je Italiji obrazloženo mišljenje vezano uz postupak povrede prava EU-a INFR(2022)4113 koji se odnosi na zakonodavstvo kojim se utvrđuje jedinstveni i univerzalni dječji doplatak, zbog nepoštivanja zakonodavstva Zajednice u pogledu koordiniranja usluga socijalne sigurnosti, Uredba (EZ) br. 883/2004 i slobode kretanje radnika, Uredba (EZ) br. 492/2011 te članka 45 Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Prema mišljenju Komisije, dotično zakonodavstvo krši pravo Europske unije kako ne tretira građane Unije – uključujući pogranične radnike s boravištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji – na ravnopravan način, stoga se takvo postupanje kvalificira kao diskriminacija. Obrazloženo mišljenje slijedi nakon formalnog upozorenja o tom istom pitanju, koji je Italiji upućen 15. veljače 2023. Komisija smatra da navodi iz očitovanja talijanske vlade, slijedom navedenog upozorenja, ne odgovaraju iznesenim iznimkama. Italija sada ima dva mjeseca kako bi se ponovno očitovala i primijenila potrebne mjere. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.