08.12.2022. – Sloboda kretanja: Hrvatska punopravni član schengenskog prostora. Od 1.siječnja 2023. ukinute kontrole na granici sa Slovenijom za prekogranične radnike koji se kreću između Italije i Hrvatske

08.12.2022. – Usvajanjem vlastite odluke o punoj primjeni odredbi schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj, Vijeće EU-a odredilo je da se kontrole na granici s Hrvatskom ukidaju počevši od 1. siječnja 2023. Od tog datuma, dakle, i prekogranični radnici koji se kreću između Italije i Hrvatske se neće više morati podrvrgavati kontrolama identiteta na slovensko/hrvatskim graničnim prijelazima.

  • Odluka Vijeća (EU) 2022/2451 o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj od 8. prosinca 2022.
    Preuzmi u PDF formatu