15.02.2023. – Sloboda kretanja: Protiv Italije pokrenut postupak zbog povrede prava Zajednice i to neisplaćivanja jedinstvenog univerzalnog dječjeg doplatka pograničnim radnicima s boravištem u Hrvatskoj, a koji su zaposleni u Italiji

15.02.2023. – Europska komisija odlučila je pokrenuti protiv Italije postupak zbog povrede prava Zajednice, uputivši joj službenu opomenu zbog nepoštivanja propisa Zajednice o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i slobodnom kretanju radnika. U ožujku 2022., uvođenjem jedinstvenog univerzalnog doplatka za uzdržavanu djecu u svoje zakonodavstvo, Italija je odredila da se, među raznim zakonom predviđenim uvjetima, ova mjera može isplaćivati samo osobama koje imaju svoje boravište u Italiji i to već 2 godine, te pod uvjetom da žive u istoj obiteljskoj zajednici s djecom. Dakle, to isključuje pogranične radnike koji su zaposleni u Italiji, uključujući one s boravištem u Hrvatskoj. Prema mišljenju Europske komisije predmetni zakon je u sukobu s pravom EU-a, kako ne tretira građane Zajednice na ravnopravan način, te se stoga smatra diskriminirajućim jer onemogućuje njihovu slobodu kretanja iz razloga zapošljavanja. Uredba o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (EZ) br. 883/2004 nadalje zabranjuje bilo kakav zahtjev vezan uz boravište u svrhu primanja usluga socijalne sigurnosti, poput dječjeg doplatka. Italija sad ima 2 mjeseca kako bi odgovorila primjedbama koje je izrazila Europska komisija, nakon čega će joj potonja moći uputiti svoje obrazloženo mišljenje.