28.01.2021. – Pandemija COVID-19: U izmjeni svoje prethodne preporuke, Vijeće navodi da se pogranične radnike ne treba podvrgavati testiranju ukoliko se isti kreću između zemalja istog kôda u boji

28.01.2021. – Izmjenom svoje prethodne preporuke o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 13. listopada 2020., Vijeće preporučuje vladama država Europske unije da pogranične radnike ne trebaju podvrgavati obvezi testiranja  ako je epidemiološko stanje s obje strane granice slično. Osim toga, Vijeće dodaje da, ako nacionalne vlade smatraju potrebnim podvrgavati pogranične radnike obvezi testiranja, učestalost navedenog testiranja treba biti provedena na proporcionalan način.

  • Preporuka Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/1475 od 13. listopada 2020. o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 od 27. siječnja 2021.
    Preuzmi u PDF formatu