09.02.2022. – Sloboda kretanja: Potvrđeno da pogranični radnici iz Hrvatske nemaju pravo na univerzalnu jednokratnu naknadu za uzdržavanu djecu

09.02.2022. – Okružnicom INPS-a br. 23 od 9. veljače 2022. o univerzalnoj jednokratnoj naknadi za uzdržavanu djecu (AUUF), potvrđuje se da – u očekivanju ishoda trenutačne rasprave u pogledu primjenjivosti Uredbe EZ/883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti – vezano uz tu novu mjeru, AUUF će se isplaćivati isključivo podnositeljima zahtjeva koji imaju prebivalište u Italiji i isključivo za djecu koja su navedena u potvrdi ISEE. Dakle, pograničnim radnicima zaposlenima u Italiji s prebivalištem u inozemstvu, uključujući Hrvatskoj, prijeti smanjenje obiteljskih prihoda, koje se trenutačno čini potpuno neopravdanim.

  • Okružnica INPS-a br. 23 o „Zakonodavnom dekretu od 29. prosinca 2021., br. 230, o utvrđivanju univerzalne jednokratne naknade za uzdržavanu djecu, kojom se provodi delegiranje ovlasti Vladi u skladu sa Zakonom od 1. travnja 2021., br. 46. Računovodstvena evidencija. Promjena kontnog plana“ od 09.02.2021.
    Preuzmi u PDF formatu (na talijanskom jeziku)