27.01.2022. – Pandemija Covid-19: U svojoj novoj preporuci Europsko vijeće utvrdilo je da pogranične radnike treba izuzeti od obveze pokazivanja EU digitalne COVID potvrde

27.01.2022. – Pri zamjeni svoje preporuke za koordinirani pristup ograničavanju slobode kretanja kao odgovor na pandemiju COVID-19 od 13. listopada 2020. koja je više puta izmijenjena tijekom naknadnih mjeseci, Europsko vijeće poziva vlade država Europske unije da vode računa o slobodnom kretanju pograničnih radnika. Osobito, Europsko vijeće naglašava da od obveze posjedovanja valjane EU digitalne COVID potvrde izdane u skladu s Uredbom (EU) 2021/953, treba izuzeti pogranične radnike.

  • Preporuka (UE) 2022/107Vijeća o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke (EU) 2020/1475 od 25. siječnja 2022.
    Preuzmi u PDF formatu