30.12.2021. – Sloboda kretanja: Pogranični radnici koji dolaze iz Hrvatske nemaju pravo na jednokratnu univerzalnu naknadu za uzdržavanu djecu

30.12.2021. – Objavom Službenog lista od 30. prosinca 2021. Zakonodavnog dekreta od 21. prosinca 2021., br. 230, u Italiji se uspostavlja univerzalna jednokratna naknada za uzdržavanu djecu („assegno unico e universale per i figli a carico“ – AUUF), koja će od 1. ožujka 2022. zamijeniti obiteljski doplatak („assegno per il nucleo familiare“ – ANF). Neki od uvjeta za korištenje nove potpore su prebivalište i boravište u Italiji te, ako se isključi dobivanje minimalnih iznosa, potvrda o ekvivalentnom gospodarskom stanju (ISEE –„indicatore della situazione economica equivalente“), radi izračuna ispravnog pripadajućeg iznosa. Ova posljednja dva uvjeta ne mogu zadovoljiti oni pogranični radnici koji su zaposleni u Italiji, a imaju prebivalište u inozemstvu, uključujući one koji prebivaju u Hrvatskoj, te oni – iako uživaju pravo na obiteljski doplatak (ANF), ubuduće neće imati pravo na univerzalnu jednokratnu naknadnu za uzdržavanu djecu (AUUF), sukladno kriterijima predviđenima Uredbom EZ/883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Takva je situacija suprotna europskim propisima kojima se podupire slobodno kretanje radnika.