30.06.2023. – Prekogranični rad na daljinu: Hrvatska potpisala Administrativni sporazum koji će od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004, a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog ukupnog radnog vremena

30.06.2023. – Današnjim potpisom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ivana Serdara, Hrvatska je postala potpisnik Administrativnog sporazuma koji će sljedećih pet godina (s mogućnošću produljenja za još pet godina) počevši od 1. srpnja 2023. omogućiti pograničnim radnicima s boravištem u državi koja podliježe propisima Uredbe (EZ) br. 883/2004 (među kojima se nalazi i Italija), a koji su zaposleni u drugoj takvoj državi, da se i dalje oslanjaju na zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u državi zaposlenja, u slučaju da rad na daljinu iz zemlje boravišta iznosi manje od 50% njihovog radnog vremena. U državama potpisnicama, predmetni Sporazum stupa na snagu narednog 1. srpnja.